Sunday, September 13, 2009

حکم دادگاه ویژه روحانیت برای ماموستا ایوب گنجی

خبرنامه امیرکبیر: ماموستا ایوب گنجی از نویسندگان و فعالان ملی-مذهبی کردستان پس از 17 ماه بازداشت موقت، توسط شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت به 10 سال زندان و 10 سال تبعید محکوم شد.

ماموستا پس از سخنرانی انتقادآمیز از دولت در بهمن ماه 1386 توسط نیروهای اداره اطلاعات کردستان و با حکم دادسرای ویژه روحانیت همدان دستگیر و بازداشت شد.

وی 4 ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات بوده و سپس به زندان مرکزی همدان منتقل شد که هم‌اکنون نیز در زندان مرکزی همدان در بازداشت به سر می برد.

دادگاه وی در مردادماه برگزار شده و حکم وی نیز در شهریور ماه صادر شده است. گنجی از بیماری گوارشی معده و روده نیز رنج می برد