Tuesday, September 1, 2009

روزنامه آلمانی: خطر اعدام برای دو زن جوان مسیحی ایرانی

شهرزادنیوز: به گزارش روزنامه بیلد، پر خواننده‌ترین روزنامه آلمانی، خطر اعدام دو زن جوان ایرانی، مریم 27 ساله و مرضیه 30 ساله را که به مسیحیت گرویده و ماه‌هاست در زندان اوین به سر می‌برند، تهدید می‌کند. این روزنامه به نقل از "ساباتینا جیمز"، نویسنده و فعال حقوق بشر و همکار وزارت خارجه آلمان، که برای آزادی این دو مبارزه می کند، نوشت: آن ها در سلول های انفرادی نگهداری می شوند، با چشمان بسته مورد بازجویی قرار می گیرند و زیر انواع فشارها قرار دارند. روزنامه مزبور با آوردن ماده‌ای از قانون مجازات "ارتداد" نوشته است: باور نکردنی است! طبق ماده 225.10 شکنجه های زیر برای زنانی که "مرتد" شوند، در نظر گرفته شده است: این زنان باید به هنگام نماز، شلاق بخورند، باید از مقدار آب و غذا و پوشش آنان کاسته شود، تا توبه کنند. به گزارش بیلد، عکس فوق آخرین عکس دو زن جوان مسیحی در زمان آزادی است