Tuesday, September 1, 2009

اعتراضات شبانه مردم با بانگ الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور

اعتراضات شبانه مردم با بانگ الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

بنابه گزارشات رسیده ، اعتراضات شبانه مردم در مناطق مختلف تهران با بانگ الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور ادامه دارد.
اعتراضات شبانه مردم تهران که هر شب از ساعت 22:00 شروع می شود و مردم با قرار گرفتن بر پشت بام منازل ،درکوچه ها و خیابانهای فرعی با بانگ الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور ادامه یافت.
در اکثر مناطق صدای اعتراضات مردم به گوش می رسد که از جملۀ آنها مناطقی مانند ؛ توحيد ،‌جمهوري ، ونك ، پارك وي ، تجريش ، رسالت ، آزادي ، ميرداماد ، صادقيه ، تهران پارس ، شهرك غرب ، فرمانيه ، شمس آباد،‌گيشا می باشد.
شدت اعتراضات شبانه در مناطقی مانند میرداماد و گیشا نسبت به سایر مناطق بیشتر بود. این اعتراضات تا ساعت 22:30 یافت.

10 شهریور 1388 برابر با 31 اوت 2009