Tuesday, September 1, 2009

احضار بيش از 5٠ دانشجوی دانشگاه تهران


خبرنامه امیرکبیر: در حالی که دانشجویان دانشگاه تهران خود را برای امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 87-88 آماده می کنند و این امتحانات از هفته آتی آغاز می شود، قریب 50 دانشجوی ساکن خوابگاه پسران و دختران این دانشگاه به کمیته پیگیری اطلاعات احضار شده اند

احضاریه ها پس از فاجعه حمله نیروهای یگان ویژه و لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران در بامداد 25 خرداد صادر شده است و در طی این مدت به دلیل تعطیلی دانشگاه تهران پس از این حادثه دانشجویان از آن اطلاع نداشتند که با بازگشایی مجدد خوابگاه احضاریه ها به دانشگاه تحویل داده شده است

برخی از دانشجویان به این کمیته مراجعه کرده و در آنجا با سوالاتی چون چگونگی حضور و عملکردشان در تجمعات کوی دانشگاه در شب 24 و 25 خرداد مواجه شده اند. این دانشجویان به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفته اند

پس از حادثه حمله نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران که مشابه و حتی شدید تر از فاجعه 28 تیر 78 گزارش شده است، خبرهایی حاکی از کشته شدن چند دانشجو نیز منتشر شد که با بازگشایی مجدد این دانشگاه، دانشجویان متوجه غیبت همکلاسی ها و هم خوابگاهی های خود شده اند. کشته شدن دانشجویی در کوی به شدت توسط رئیس این دانشگاه و مسئولین رد شد ولی دانشجویان ساکن کوی معتقدند تعدادی از دانشجویان به شهادت رسیده اند

عکس ها و تصاویر منتشر شده حکایت از شدت برخورد و به آتش کشیدن خوابگاه دارد و همچنین در شب حادثه نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه پس از تخریب کامل خوابگاه با تبر و شکستن درب ها و تخریب اموال دانشجویان بیش از 200 دانشجو را بازداشت کرده و به پلیس امنیت یا بازداشتگاه طبقه منفی چهار وزارت کشور منتقل کردند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر این نیروها نیز گلوله هایی پلاستیکی به دانشجویان شلیک می کردند و آنها را با باتوم و زنجیر به شدت مورد ضرب شتم قرار دادند، به طوری که در جای جای حیاط کوی و راه پله ها و ساختمان ها آثار خون دانشجویان بر جای مانده بود

برای جلوگیری از موج اعتراضات دانشجویان این دانشگاه پس از حادثه 25 خرداد، دانشگاه تهران به حالت نیمه تعطیل در آمد و امتحانات به تعویق افتاد. در حال حاضر نیز شنیده ها حکایت از قوت یافتن امکان تعطیلی این دانشگاه به مدت یک ترم دارد و بسیاری از اساتید و دانشجویان امکان وقوع آن را بالا می دانند، گرچه مسئولین دانشگاه تهران این مساله را تکذیب می کنند