Sunday, September 27, 2009

كیفرخواست فسادفی الارض برای5متهم اینترتی

كیفرخواست فسادفی الارض برای5متهم اینترتی

معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری ارتباطات از صدور كیفرخواست برای پنج متهم اصلی پرونده‌های سایت‌های مستهجن به اتهام افساد فی‌الارض خبر داد

رضا جعفری در گفت‌وگو با ایسنا تصریح كرد: عمده كار مربوط به پرونده سایت‌های مستهجن تمام شده و كار تحقیقاتی و كارشناسی در مورد متهمان ردیف‌های اول این پرونده‌ها یعنی مدیران سایت‌ها به پایان رسیده است

وی افزود: برای پنج نفر از متهمان این پرونده‌ها كه نقش اصلی را در اداره سایت‌های مستهجن ایفا می‌كردند، كیفرخواست صادر شده و پرونده آنها با توجه به صلاحیتی كه قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌كنند تعیین كرده است، به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود

معاون دادستان تهران، اتهام متهمان این پرونده‌ها را در كیفرخواست‌های صادره افساد فی‌الارض عنوان كرد و گفت: دادسرای تهران با قوت، قدرت و حساسیت نسبت به این موضوعات مسائل را دنبال می‌كند و به هیچ‌وجه از این قبیل مسائل به سادگی نخواهیم گذشت. البته در ابتدای راه هستیم و متاسفانه مردم هم آگاهی كافی در خصوص جنایاتی كه در فضای سایبر اتفاق می‌افتد، ندارند