Tuesday, September 22, 2009

اسلامی کردن دانشگاه‌ها با تغییر اساتید و کتب درسی

اسلامی کردن دانشگاه‌ها با تغییر اساتید و کتب درسی

شهرزادنیوز: طیبه صفایی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت که کمیسیون مزبور به شدت پیگیر طرح اسلامی کردن دانشگاه‌ها خواهد بود.
وی از این که هر استادی به سلیقه خود سر فصل دروس را تغییر می‌دهد، اظهار تأسف کرد و خواستار آن شد که کامران دانشجو، وزیر جدید علوم، به شعارهایش در رابطه با اسلامی کردن دانشگاه‌ها، عمل کند.

به باور طیبه صفایی، باید اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها و محتوای کتب درسی مورد بررسی قرار گیرند