Tuesday, September 15, 2009

احضار دانشجویان به وزارت اطلاعات و ضرب و شتم آنها

احضار دانشجویان به وزارت اطلاعات و ضرب و شتم آنها

خبرنامه امیرکبیر: همزمان با نزدیک شدن به زمان بازگشائی دانشگاه ها و در ادامه موج احضارهای دانشجویان دانشگاه های مختلف به وزارت اطلاعات، 10 تن از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه نیز به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شدند

همزمان با بازگشائی دانشگاه رازی کرمانشاه و زمان انتخاب واحد دانشجویان، فشارهای گسترده بر فعالان دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه به علت اعتراضات دانشجویان به نتایج انتخابات نیز آغاز شده است. بگونه ای که همزمان با احضار گسترده دانشجویان به کمیته انضباطی و صدور بیش از 20 ترم حکم تعلیق برای دانشجویان این دانشگاه، 10 دانشجو نیز به اداره اطلاعات فراخوانده شدند

حشمت الله مطاعی دانشجوی کارشناسی ارشد، سیامن غیاثی، آبتین پگاه، اشکان مسیبیان، بابک غیاثی، روشنک امیریان، اکرم شیخ پور، روناک محمدی، محمدجعفری، شکوه احمدی، دانشجویان احضار شده این دانشگاه هستند

پس از مراجعه این دانشجویان، آنان با رفتارهای بسیار بد ماموران امنیتی مواجه شده و تعدادی از آنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

گفتنی است پیش از این نیز 50 دانشجوی دانشگاه تهران و تعدادی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، سه دانشجوی دانشگاه مازندران، تعدادی از فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز و دانشگاه قزوین، 2 تن از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصیر نیز به نهادهای امنیتی احضار شده بودند