Tuesday, September 22, 2009

وجدان های آگاه جامعه-کامران پارسایی

وجدان های آگاه جامعه-کامران پارسایی

وجدان های آگاه جامعه


چند روز پیش به دعوت یکی از دوستان به جلسه ای دعوت شدم که در سالن نمایش موزه لودویک کلن تشکیل شده بود. وقتی وارد شدم یکدفعه جا خوردم برای اینکه پیش خودم فکر میکردم که جمعیت حاضر بیشتر از صد نفر نباشد. دلیل آن هم این بود که جلسه در روز یکشنبه بعد ازظهر تشکیل میشد و برای آلمانیها روز یکشنبه یعنی استراحت و تلویزیون دیدن مخصوصا در یک روز گرم و دلچسب پاییزی


ولی تقریبا میشود گفت حدود چهار صد تا پانصد نفر آمده بودند و سالن به خوبی پر شده شده بود


این جلسه مربوط میشد به نقش صاحب امتیاز روزنامه معروف کلن به نام در همکاری با دیکتاتور فاشیست آلمان آدولف هیتلر که هنوزهم به صورت روزانه در تیراژ بالا پخش میشود این روزنامه و مشتقات آن که شامل مجله و روزنامه های کوچکتر دیگر هم میباشد متعلق به یکی از فامیلهای معروف کلن میباشد . روشنفکران ضد فاشیست آلمان هنوز هم پیگیر مسائل جنگ جهانی دوم و رو کردن دست عناصر برجسته که نقش مهمی در حمایت از هیتلر را داشتند هستند و این جلسه هم با همت همین نیروها تشکیل شده بود . برپا شدن چنین جلساتی اگرچه انعکاس وسیع در سطح کشور پیدا نمیکند ولی به هر حال جلوی راسیست های آلمانی را خواهد گرفت . در هر صورت فیلمی پخش شد و افراد مختلف گزارشات و اسنادی را در ارتباط با نقش روزنامه یومیه کلن به اطلاع حاضران رساندند. یکی از آمارهای جالب در جلسه مربوط میشد به تعداد یهودیان در قبل و بعد از جنگ دوم جهانی تنها در شهر کلن در قبل از جنگ تعداد 18000 یهودی زندگی میکردند در پی قتل عام یهودیان در پروسه جنگ توسط فاشیستهای آلمانی تعداد یهودیان بعد از جنگ به 40 نفر در شهر کلن میرسد. طبق قانون آلمان در آن زمان کلیه دارایی های یهودیان توسط دولت وقت مصادره میشد . از مطلب دور نشویم صاحب امتیاز روزنامه یومیه کلن به دلیل خوش خدمتیهای فراوان و تهییج مردم در جهت الغای فرهنگ فاشیستی به عنوان پاداش املاک زیادی را در سطح شهر کلن که قبلا متعلق به یهودیان بوده را صاحب میشود. و یا به عبارتی به قیمت بسیار نازل به او فروخته میشود. بر اثر پیگیری نیرو های روشنفکر و ضد فاشیست آلمان بعد ازشصت و سه سال از پایان جنگ جهانی دوم دوباره پرونده این روزنامه نگار آلمانی به دادگاه کشیده شده است و دور نیست تا این روزنامه نگار و همکاران خوش خدمتش در دادگاه حاضر شده و جواب خوش خدمتی که در دوران جنگ برای حکومت فاشیستی کردند را بگیرند


بعد از اتمام جلسه بد جوری ذهنم درگیر بود ترجیح دادم به پیاده روی کوتاهی بروم . اوضاع و احوال امروز ایران و قتل عام نیروهای مبارز توسط ملایان حاکم و اختناق حاکم بر کشور و صدها نوع جنایات دیگر که فکر میکنم که برهیچ انسان آزادیخواهی پوشیده نیست . اما نکته مهم و نتیجه ای که من از جلسه بالا گرفتم نقش روزنامه نگاران و قلم بدستان مزد بگیری است که خود به خوبی به جنایات رژیمهای دیکتاتوری آگاه هستند اما به خاطر منافع شخصی چشم به روی این فجایع بسته و عملا با همکاری با این گونه رژیمها سعی در مخدوش کردن اذهان عمومی را دارند. روی سخنم با آن دسته از نویسندگان و مجریانیست که حقوق ماهیانه خود را ملتمسانه از آخوندها دریافت میکنند و از هیچ کوششی برای موجه کردن چهره ملایان قرون وسطایی فرو گذاری نمیکنند. اینان باید بدانند که همسو با حرکت آنان نویسندگان و روزنامه نگاران مبارز و آگاهی هم هستند که به عنوان وجدان های آگاه جامعه حساب تمامی این مواجب بگیران حکومتی را دارند و هر روزه سعی در افشای این عناصر وطن فروخته را دارند. فکر میکنم با افشای حسابهای مالی آقایان خیلی از مسائل روشن خواهد شد .ما در این راه پیشقدم شده تا با افشای صریح این افراد بدون حاشیه روی به طرح مسئله پرداخته و از تمام ایرانیان انتظار میرود تا با حمایت خود روند این کار را جلو بیاندازند. سعی ما در افشای افراد دودوزه باز و مزد بگیر رژیم آخوندی در شرایط فعلی پرده از خیلی از جنایات رژیم بر خواهد داشت. در پایان فراموش نکنیم که کشورمان در حساسترین موقعیت خود به سر میبرد . ملایان به آخر خط رسیده اند و مردم آماده هر گونه جانفشانی برای رهایی از دست این رژیم اختاپوسی هستند



کامران پارسایی


کلن 27 شهریور 1388

Email: kamran.parssai@gmail.com