Friday, September 11, 2009

از امیره فاضلی نیا پناهنده ایرانی گرفتار در کشور ترکیه حمایت کنیم

.: Political Articles :. از امیره فاضلی نیا پناهنده ایرانی گرفتار در کشور ترکیه حمایت کنیم

از امیره فاضلی نیا پناهنده ایرانی گرفتار در کشور ترکیه حمایت کنیم

پتیشن در دفاع از حق پناهندگی یک پناهجوی ایرانی و دختر نوجوانش

«نگاهی به اطراف و مشاهده خیل گسترده ایرانیان آواره در جای جای دنیا، خود سندی است بر اعمال کثیف و ننگین دژخیمان جمهوری اسلامی و سلاخی مردم بیگناه در داخل کشور. و تائیدی محکم تر از تمامی قوانین حقوق بشری برای دریافت حق پناهندگی از جانب هم میهنانمان.»

هموطنان گرامی

چندین دهه است که که رژیم خونخوار و جنایتکار جمهوری اسلامی سعی دارد با توسل به اعدام و شکنجه و زندان و... روح و جسم این ملت شریف را در جهنمی به نام جمهوری اسلامی به بند کشیده، و به اعمال کثیف و ننگین خود، همانند دوران سیاه 30 سال گذشته، ادامه دهد.

جهنمی که در این تاریخ کوتاه و گذرا، جوانان و سرمایه های ارزشمند این آب و خاک را به کام خود کشیده. و در عین حال باعث آوارگی میلیون ها تن از هم میهنان عزیزمان گردیده. هم میهنانی که رنج غربت و غم دوری از خانواده و عزیزان را به جان خریده با ترک اجباری خانه و کاشانه و میهن خود مجبور به ترک کشور و آوارگی در سراسر جهان شده اند.

نگاهی به اطراف و مشاهده خیل گسترده ایرانیان آواره در جای جای دنیا، خود سندی است بر اعمال کثیف و ننگین دژخیمان جمهوری اسلامی و سلاخی مردم بیگناه در داخل کشور. و تائیدی محکم تر از تمامی قوانین حقوق بشری برای دریافت حق پناهندگی از جانب هم میهنانمان.

امیره فاضلی نیا نیز یکی از هم میهنان تحت ستم مان می باشد که در پی تجاوز های مکرر یکی از افراد عشیره، بدون کوچکترین اعتراض از جانب خانواده، و ضرب و شتم های مکرر در پاسخ اعتراض وی، تصمیم به تغییر مسیر زندگی خود گرفت و با ورود به دانشگاه و ازدواج با شخصی خارج از عشیره قصد سنت شکنی و گریز از شرایط رقت بار زندگی عشیره ای را داشته که به علت عدول از قوانین عشیره ای، بعد از چندین سال و در پی تهدیدات مکرر از جانب افراد عشیره خود، در اقدامی انتقام جویانه مورد توطئه اقوام و عشیره خود قرار گرفته، و به اتهام کذب جاسوسی برای بیگانه دوران سختی را در بند 209 زندان اوین تحت سخت ترین و وحشیانه ترین شکنجه ها پشت سر گذاشته.

وی با اتهامی واهی و بی اساس روانه زندان اوین شده و مورد وحشیانه ترین شکنجه های روحی و جسمی قرار می گیرد و فرزندان جوان وی نیز تحویل عشیره وی می گردند، و سرنوشتی شوم اینبار برای دختر نوجوان وی...

وی که در این مدت به علت فشارهای جسمی و روحی شکنجه گران رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی کنترل رفتاری خود را از دست داده بود، با گزارش و تائید دکتر روانپزشک زندان و به عنوان یک بیمار روانی، با قرار 5 سال حبس تعلیقی از زندان آزاد می گردد.

پس از آزادی از زندان تصمیم به ترک جهنم رژیم جمهوری اسلامی و رهایی از قوانین ]عشیره ای[ ظالمانه ای را می گیرد که با ورود خمینی جنایتکار به ایران و با توسل به قوانین اسلامی، رنگ و بویی تازه و اختیاراتی بیشتر یافته بود. و در پی آن بامشقات فراوان و از راه های غیرقانونی، به همراه دخترش، خود را به کشور ترکیه می رساند.

وی هم اکنون قریب به 5 سال است که در شرایط تحمیلی از جانب رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و در عین حال بی تفاوتی و بی توجهی ارگان ها و نهادهای حقوق بشری و در راس آنها سازمان ملل متحد، به همراه دخترش در کشور ترکیه و در سخت ترین شرایط و با حداقل امکانات، در انتظار پاسخ مثبت کمیساریای عالی! پناهندگان سازمان ملل برای دریافت حق پناهندگی به سر می برد، و درخواست وی مبنی بر دریافت حق پناهندگی تاکنون در چندین نوبت از جانب کمیساریای مذکور رد شده. و در حال حاضر وی در معرض دیپورت شدن قرار دارد که در اینصورت شرایط شومی در انتظار وی و فرزند نوجوانش می باشد.

از تمامی هم میهنان گرامی، فعالین سیاسی و سازمانهای حقوق بشری مصرانه و به جد خواستاریم که با توجه به شرایط بحرانی این پناهجو، و با حمایت از حق پناهندگی وی، اعتراض خود را به سیاست های ناعادلانه سازمان ملل در کشورهای پناهنده پذیر اعلام کرده و از استرداد ایشان جلوگیری بعمل آورند.

برای خواندن متن و امضای پتیشن اینجا کلیک کنید

برای امضای پتیشن اینجا کلیک کنید

راهنمای امضای پتیشن


http://news.political-articles.net/