Tuesday, September 22, 2009

تجمع لباس شخصی ها عليه بهائيان

تجمع لباس شخصی ها عليه بهائيان

خبرگزاری هرانا : مسئولان مربوطه در یک روال خارج از قانون برای دفن یک شهروند فوت شده بهایی مانع تراشی کردند

به گزارش کمیته بهاییان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، يكي از شهروندان بهايي سمنان به نام حسن آقا كسابيان در تاريخ 20 شهريور فوت مي كند اما به خانواده ايشان اجازه دفن در قبرستان بهاييان سمنان كه در سنگسر ( مهدي شهر) واقع مي باشد داده نمي شود با پيگيري و شكايت خانواده متوفي، در روز يكشنبه 22 شهريور جلسه اي در استانداري با حضور شهردار سنگسر ( آقاي نخستين ) تشكيل مي شود كه در آن جلسه به خانواده كسابيان ابلاغ مي شود كه متوفي را در نقطه ديگري دفن كنند ولي خانواده كسابيان اين را نمي پذيرد و اظهار مي دارد كه متوفي سالها در اين شهر زندگي كرده و مانند بقيه شهروندان سمناني در خاك اينجا سهيم است لذا جسد را نمي توان انتقال داد

سپس از خانواده متوفي خواسته مي شود براي اينكه متوفي را بتوانند در سنگسر دفن كنند به دروغ بگويند آقاي كسابيان در سنگسر فوت كرده است . اين پيشنهاد هم مورد پذيرش خانواده كسابيان قرار نمي گيرد و راضي به كتمان محل فوت متوفي نمي شوند . آخرين پيشنهاد براي اخذ جواز فوت ، پرداخت مبلغ يك ميليون تومان بود كه اين مورد هم با عدم قبول خانواده كسابيان مواجه مي شود و در پاسخ مي گويند " ما توانايي پرداخت اين مبلغ را داريم ولي ساير بهاييان قادر به پرداخت اين مبلغ نيستند پس ما هم پرداخت نمي كنيم " بالاخره قرار مي شود جواز دفن به همان روال سابق يعني پرداخت 250 هزار تومان صادر شود در عوض خانواده كسابيان قول دادند مراسم دفن سريع و بي سروصدا انجام گيرد روز بعد مراسم دفن در قبرستان بهاييان سمنان ( واقع در سنگسر) اجرا مي شود ولي در طي مراسم چند نفر از تپه هاي مجاور شروع به فيلمبرداري از مراسم و حاضرين مي كنند در خاتمه مراسم در حاليكه فقط چند نفر از نزديكان متوفي بر سر مزار باقي مانده بودند آن افراد به پائين تپه آمده و شروع به هتاكي و توهين به بهاييان و خانواده متوفي مي كنند كه اين رفتار بسيار موجب پريشاني و ناراحتي همسر متوفي مي شوند

متعاقب اين جريان در روز 25 شهريور در شهر سنگسر حدود 20 نفر از عناصر تندرو و خودسر شروع به تظاهراتي عليه بهاييان مي كنند كه طي آن شعارهاي توهين آميزي نسبت به بهائيان داده مي شود متاسفانه با اين اجتماع غير قانوني و بی مجوز هيچ برخوردي از طرف نيروي انتظامي نمي شود ولي با پا درمياني تعدادي از مسلمانان محل كه به حمايت از هموطنان بهائي مي پردازند اين تظاهرات خاتمه يافت