Friday, September 4, 2009

فیلم؛ تظاهرات ایرانیان در مقابل مرکز اسلامی لندن


روز گذشته جمعی از ایرانیان مقیم لندن حمایت خود را از زخم دیده گان حوادث اخیر ایران، با تجمع در مقابل مرکز اسلامی لندن (تنها نمایندگی بیت رهبری در اروپا) نشان دادند. طی‌ این تظاهرات، شعار‌هایی‌ بر ضد دولت کودتا و رهبران آن سر داده شد و فریادهای الله اکبر، مرگ بر دیکتاتور ، دشمن خون ملت بسیجی‌ بی‌ غیرت ، به اسم دین و مذهب سی‌ سال فقط جنایت، ساختمان این مرکز را به لرزه درآورد..