Tuesday, September 15, 2009

بی خبری از سرنوشت یک زندانی محکوم به اعدام

بی خبری از سرنوشت یک زندانی محکوم به اعدام

خبرگزاری هرانا : یک زندان محکوم به اعدام از روز دوشنبه به محل نامعلومی منتقل شده است

بنا به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ، یک زندانی محکوم به اعدام به نام سعید امانی در زندان مرکزی ارومیه از روز دوشنبه مورخ 23 شهریورماه به محل نامعلومی منتقل شده است. تا زمان مخابره این گزارش علیرغم پیگیریهای خانواده هیچ خبری از سرنوشت این زندانی حاصل نشده است