Friday, September 25, 2009

بازداشت یک فعال سیاسی دیگر در تهران

بازداشت یک فعال سیاسی دیگر در تهران

خبرگزاری هرانا : میثم رودکی، فعال سیاسی توسط نیروهای پلیس امنیت تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شد

به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران این فعال سیاسی مورخ 31 شهریورماه، در زمانیکه تلاش میکرد تا با مراجعه به دفتر سازمان ملل در شهر تهران گزارشات خود در خصوص مسائل اخیر ایران را به آن دفتر برساند، توسط نیروهای پلیس امنیت مستقر در منطقه بازداشت و مستقیماً به بند عمومی زندان اوین منتقل شد

نامبرده که هم اکنون در سالن 4 اندرزگاه 7 زندان اوین به سر می برد وضعیت مناسبی از لحاظ روحی ندارد و فشار مضاعفی را تحمل می کند

لازم به یادآوری است این فعال سیاسی پیش تر در شهریورماه سال 1386 نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و مدت حدود 70 روز را در بند امنیتی 209 زندان اوین به سر برده بود، نامبرده سپس با قرار وثیقه 50 میلیونی تا زمان رسیدگی به اتهامات آزاد شد که کماکان این پرونده نیز مفتوح است