Friday, September 25, 2009

افزایش خودکشی در شهرضای اصفهان

خبرگزاری هرانا : از ابتدای سال جاری دست کم چهار اقدام به خودکشی منجر به فوت در منطقه شهرضای اصفهان گزارش شده استبه گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،"علی غضنفری، مهدی مطهر، محمد قادری و رسولی"، هویت چهار شهروندی است که طی اقدام به خودکشی در منطقه شهرضای اصفهان جان خود را از دست داده اند.از این تعداد، دوتن آنان متاهل بودند
همچنین لازم به ذکر است در منطقه مذکور به گواه مستندات پزشکی، موارد متعددی از خودکشی که اقدام کننده نجات یافته است ثبت شده استشهرستان شهرضای استان اصفهان با صد هزار نفر جمعیت، منطقه ای کم جمعیت محسوب میشود که با توجه به آمارهای مورد اشاره نشعت گرفته از فشارهای اقتصادی و اجتماعی در مقام مقایسه با سال گذشته رشد نگران کننده ای را در این زمینه داراست