Wednesday, September 9, 2009

محرومیت یک فعال حقوق زنان از تحصیل

محرومیت یک فعال حقوق زنان از تحصیل
مدرسه فمینیستی - لیلا صحت از فعالان کمپین یک میلیون امضا درتبریز و عضو ستاد زنان مهندس موسوی در آذربایجان که در آزمون مقطع کارشناسی ارشد آزاد 88 رشته جامعه شناسی شرکت کرده بود از ادامه تحصیل محروم شد.

همچنین لیلا صحت از موسسین وعضو هیات مدیره انجمن علمی فراسو می باشد که هدف اصلی فعالیت های آن انجام مطالعات و برگزاری کار گاه های آموزشی با موضوعات مرتبط در حوزه زنان است.

وی در یادداشتی که در وبلاگ خود نوشته است با اشاره به افزایش انواع تهدیدات و اعمال فشارها و برخوردهای غیر انسانی صورت گرفته بعد از انتخابات در قبال منتقدین، معتقد است اعمال محرومیت ها، زندان، شکنجه و... در حق شهروندان ، جزو عادت های معمولی دولت فعلی شده است که بی هیچ ملاحظه ای در قبال منتقدین اعمال میکند و اراده ای در درون حاکمیت مایل به کنترل آن نیست و امیدی به دست یابی حقوق از دست رفته از این طریق وجود ندارد . دولتی که کار اصلی آن درسرک کشیدن به زندگی خصوصی شهروندانش خلاصه شده است به محض بدست آرودن فرصتی با این رفتار های غیر اخلاقی دست به تصویه حساب با مخالفان خود می زند ومحروم شدن از حق از تحصیل خود را با توجه به رویداد های بعد از انتخابات دور از انتظار نمی داند