Thursday, September 24, 2009

سارکوزی: تسلیم باج خواهی رژیم تهران نمی شوم

سارکوزی: تسلیم باج خواهی رژیم تهران نمی شوم

رادیو فرانسه: نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، چهارشنبه شب، در یک مصاحبۀ تلویزیونی با دو کانال فرانسوی در نیویورک، هرگونه مبادله میان ایران و فرانسه را به منظور آزادی کلوتیلد رایس رد کرد

محمود احمدی نژاد، یک روز قبل از این مصاحبه، به احتمال مبادلۀ علی وکیلی راد، یکی از قاتلان شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر ایران قبل از انقلاب، و دانشجوی فرانسوی که در سفارت فرانسه در تهران در "حبس خانگی" بسر می برد، اشاره کرده بود. او در مصاحبه ای با کانال دو تلویزیون فرانسه گفته بود که ایرانیان زندانی در فرانسه نیز پدر و مادر دارند و متأسفانه دولت فرانسه هیچ اقدام مثبتی در جهت آزادی این زندانیان نکرده است

نیکلا سارکوزی این سخنان را یک "باج خواهی" دانست و گفت" آیا فکر می کنید من آدمی هستم که قاتل بختیار را با دانشجوی جوانی، که بیگناه است و تنها جرمش اینست که زبان فارسی را حرف می زند و تمدن ایران را دوست می دارد، مبادله کنم"؟

رئیس جمهوری فرانسه افزود که این دختر جوان باید آزاد شود وباید بتواند به کشورش بازگردد

کلوتیلد رایس در اوائل ماه ژوئیه، در تهران، در پی تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات، بازداشت شد. اتهام او از جمله جاسوسی بود. وی پس از یک ماه زندان، اکنون در سفارت فرانسه در انتظار صدور حکم دادگاه است

نیکلا سارکوزی در ارتباط با سرنوشت علی وکیلی راد گفت که تنها دادگستری فرانسه است که می تواند در بارۀ آزادی وی تصمیم بگیرد. این فرد در سال 1994 به اتهام قتل شاپور بختیار در پاریس محاکمه و محکوم شناخته شد. حکم او حبس ابد تعیین شد با این تبصره که حداقل هیجده سال را در زندان بگذراند. نیکلا سارکوزی گفت "اگردر ماه ها یا سال های آینده، مقامات قضایی فرانسه با پیروی از رویۀ قضایی عادی تشخیص دهند که علی وکیلی راد دورۀ حبس خود را گذرانده است به خود این مقامات مربوط است نه به من