Tuesday, September 1, 2009

جنايتكار اسماعيل افتخاري معروف به «اسمال تیغ زن» در خدمت حكومت جهل و جنايت جمهوري اسلامي + عكساسماعیل افتخاری معروف به «اسمال تیغ زن» از مقامات سابق کمیته انقلاب اسلامی تهران و وزارت اطلاعات است که در سال ۱۳۷۷ به اتهام دهها فقره زورگیری ربودن و تجاوز به دختران ، سرقت اموال مردم ،جاسوسی ، قاچاق مواد مخدر،شکنجه و قتل ،سرقت اشیا عتقیه مصادره شده توسط کمیته و .... دستگیر و پس از دوبار محاکمه تنها به مدت کوتاهی زندان محکوم گردید.او در بسیاری سازمانهای انقلابی دیگر از جمله بنیاد مستضعفان ، دادگاه انقلاب ، حراست سازمان دخانیات و... مسئولیت داشته است
عوامل وی در مدت محاکمه نیز به تهدید شاکیان و خانواده ایشان می‌پرداختند. وی که پیش از انقلاب از اوباش محله جمشید (یکی از محلات سابق شهر تهران) بوده است، بلافاصله پس از انقلاب به سمت ریاست گروه ضربت کمیته منطقه دوازده تهران و پست های دیگری رسید
وی در دوران زندان از عوامل حمله به زندانیان سیاسی همچون ناصر زرافشان (وکیل خانواده مقتولان قتل های زنجیره‌ای ) و دانشجویان سیاسی در بند بوده و بارها اقدام به ضرب و جرح زندانیان سیاسی نمود
او نهایتا پیش از پایان مدت محکومت خود مورد عفو قرار گرفته و آزاد گردید
اسماعیل افتخاری در 8 مهر 87 از زندان آزاد میگردد و توسط سازمانهای امنیتی حکومت اسلامی به همکاری دعوت میشود و یکی از مسئولیتهای که به وی محول میگردد سازماندهی و مدیریت اراذل و اوباش دستگیر شده در طرح امنیت اجتماعی و استفاده از این نیروها در انجام ماموریتهای محوله میباشد که عده ای از این افراد در بازداشتگاه شورآباد ( کهریزک ) بودند و عده ای آزاد شده بودند و در سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم ( بعد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 10 ) نقش فعال داشتند همگان دیدند که این اراذل و اوباش حکومتی چطور سازماندهی شده و در کنار سایر نیروهای دولتی به سرکوب مردم می پرداختند و همچنین خبرهایی که از درون زندان کهریزک و اوین بگوش میرسد حاکی از آن است که این اراذل و اوباش دولتی در ماجرای تجاوز به عنف به زندانیان نقش فعال داشته اند