Sunday, September 6, 2009

سرنوشت نامعلوم معلمان بازداشت شده سراوان

سرنوشت نامعلوم معلمان بازداشت شده سراوان
خبرگزاری هرانا : در محدوده زمانی اواخر مردادماه سال جاری طی دو مرحله، نیروهای امنیتی در شهر سراوان با یورش به منازل تنی از معلمان و فرهنگیان این شهر، اقدام به بازداشت دست کم 22 تن نمودند.
دلایل این بازداشت های کم سابقه مشخص نیست ولی وجه مشترک معلمان بازداشت شده تعلق داشتن به اقلیت ملی بلوچ و همچنین سنی مذهب بودن آنان است.اسامی تعدادی از بازداشت شدگان عبارت است از : محمد صالح اسلام زهی فرزند عطا محمد به همراه مهدی اسلام زهی فرزند 17 ساله خود، علیم جنگی زهی از آموزگاران دبستان باقرخان سراوان، بهروز باهورزهی فرزند پیربخش آموزگار دبستان دوازده اردیبهشت سراوان - علیرضا چاکری فرزند شهدالله معاون دبستان باقرخان سراوان - حمیدرضا چاکری فرزند شهدالله آموزگاردبستان های سراوان - عبدالرحمن روانبخش مهندس کامپیوتر و کارمند اداره آموزش وپرورش سراوانپس از گذشت حدود یکماه از بازداشت این افراد، تنها دو تن از آنان تاکنون آزاد شده اند و سایر معلمان که بالغ بر 20 تن می شوند کماکان در محلی نامعلوم در بازداشت به سر می برند، پیگیریهای مستمر خانواده های این افراد از نهادهای امنیتی و قضایی نیز تا کنون نتیجه و کسب اطلاعی از سرنوشت آنان را در پی نداشته است. خانواده های افراد بازداشت شده همچنان در نگرانی از سرنوشت بستگان خود به سر می برند.توام با افزایش فضای امنیتی در بلوچستان منابع مطلع بازداشت این افراد را مرتبط با بازداشتهای گسترده ماههای اخیر بلوچستان که فعالان سیاسی، مذهبی، فرهنگی و حتی بستگان نزدیک فعالان اپوزیسیون بلوچ را شامل شده است می دانند