Tuesday, September 22, 2009

جشن اعدام صدام حسین در لوس آنجلس

حزب مرزپرگهر در شامگاه اعدام صدام حسین در لوس آنجلس در قهوه خانه زینیو نیز جشنی برپاکرده بود

در این برنامه از سوی مسئولین حزب اعلام شد که صدام حسین بزرگترین دشمن ملت ایران بوده است که پس از اجرای حکم اعدام وی بزرگترین دشمن ملت ایران جمهوری اسلامی و سران کشوری و لشگری آن می باشد.با آرزوی اجرای حکم دادگاه های ملی در باره ی سران کشوری و لشگری رژیم جمهوری اسلامی