Sunday, September 27, 2009

یک فعال دانشجويی به ۳۲ ماه حبس محکوم شد

یک فعال دانشجويی به ۳۲ ماه حبس محکوم شد
سایت آزادی برابری: علی کانطوری از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب که در جریان دستگیری گسترده دانشجویان چپ در سال ۸۶ بازداشت شده بود و با قرار وثیقه آزاد شده بود در دادگاه انقلاب به ۳۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

شایان ذکر است علی کانتوری پرونده دیگری در دادگاه عمومی نیز دارد که هنوز حکم آن صادر نشده است.

علی کانطوری در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۸۶ پس از بازداشت غیرقانونی از درب منزلش به زندان اوین منتقل شده و پس از تحمل فشارهای فراوان جسمی و روحی، در خردادماه ۱۳۸۷ از زندان قزل‌حصار کرج با قید وثیقه‌ی سنگین آزاد شد