Thursday, September 3, 2009

پاک کردن شعارهای ضدحکومتی دلیل اصلی شستشوی برج آزادی

پاک کردن شعارهای ضدحکومتی دلیل اصلی شستشوی برج آزادی

آژانس ايران خبر: روز سه شنبه دهم شهریور ماه برج آزادی پس از بیست سال شستشو و مرمت شد. اين طرح با هماهنگی شهرداری منطقه 9 تهران و با هزینه ای معادل 400 ميلیون تومان انجام شد. اگرچه رسانه ها از انگیزه واقعی این کار سخنی نگفته اند، اما بدون شک می توان یکی از دلایل اصلی آن را نوشته شدن شعارهای ضد حکومتی جوانان آزاده کشور در طول قیام آزادی خواهانه ملت ایران بعد از انتخابات دانست.
پس از شدت یافتن سرکوب مردم توسط نظام ديکتاتوری؛ مردم از هر روشي برای ابراز مخالفت با کودتاچیان استفاده می کردند,یکی از اين روش ها نوشتن شعارهای سیاسی و ضد حکومتي بود,در جریان تبلیغات انتخابات و پس از آن در جریان قیام مردم علیه کودتاچیان برج آزادی محلی برای نوشتن شعارهای سیاسی بود,به طوری که در بیشتر سطح این برج عظیم شعارهای سیاسی که اکثرا ضد حکومتی هم هستند به چشم مي خورد و کودتاچیان مجبور شدند بعد از بیست سال به بهانه شست وشو و تعمیر به سراغ برج رفته و شعارهای ضد حکومتی بر روي آن را پاک کنند