Sunday, September 27, 2009

ادامه پناهندگی ورزشکاران ایرانی به کشورهای اروپايی

ادامه پناهندگی ورزشکاران ایرانی به کشورهای اروپايی
سایت عصر ایران: اخبار به دست آمده از ايرانيان حاضر در سالن مسابقه ها حاكي است كه يكي از همراهان تيم هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي ايران كه به منظور شركت در پيكارهاي كشتي قهرماني سال ‏2009‏ بزرگسالان جهان به دانمارك آمده بود، به آلمان پناهنده شده است‏.‏

اين فرد كه حتي آ‏.‏ دي كارت ورود و خروج نيز دريافت كرده بود، روز جمعه به كشور آلمان پناهنده شده است‏.‏

هنوز كاملا مشخص نيست اين فرد چه سمتي در تيم هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي ايران داشته است‏.‏

اين فرد به وسيله برادرش كه از آلمان به سراغ وي آمده بود، شهر هرنينگ دانمارك را به مقصد يكي از شهرهاي آلمان ترك كرده است و طبق اظهارات برخی مسئولان دست اندر کار کشتی و ورزش کشور يك نفر از افرادي كه با سازمان هاي حمايت از پناهندگان حقوق بشر سازمان ملل همكاري دارد، وي را در اين راه كمك كرده است‏.‏

باید خاطر نشان کرد که اين خبر در بين ايرانيان حاضر در سالن و تعداد قابل توجهي از آنهايي كه از ايران به همراه تيم هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي ايران به شهر هرنينگ آمده اند، مطرح است و تا لحظه انتشار اين خبر ، موضع پناهندگی این فرد از سوي مسوولان فدراسيون كشتي تاييد يا تكذيب نشده است‏