Saturday, September 26, 2009

افزایش نگران کننده پسران فراری نسبت به دختران

افزایش نگران کننده پسران فراری نسبت به دختران

در حالیکه کمتر به موضوع پسران فراری توجه می شود ، گزارش ها حاکی از آن است که تعداد پسران فراری بیش از دختران فراری است.
به گزارش جهان گزارش های رسمی در سازمان بهزیستی حاکی از آن است که تعداد پسران فراری بیش از دختران فراری است و در همین رابطه باید کار جدی تری صورت گیرد.
گفتنی است در حال حاضر کمتر به موضوع پسران فراری توجه می شود که این موضوع به دلیل آسیب پذیر بودن دختران فراری از خانواده تا حدودی موجه است،با این حال کارشناسان معتقدند آسیب های فراوان اما از جنس متفاوتی در کمین پسران فراری است که نباید از چشم نهادهای ناظر و مسئول در این رابطه دور باشد.
به نظر کارشناسان ،بسیاری از آسیب ها و انحرافات جنسی در کمین پسران فراری هم می باشد.ضمن اینکه موضوع استثمار و کودک کار نیز از جمله موراد نگران نکننده در حوزه فرار پسران از منزل و خانواده است.
به اعتقاد كارشناسان آثار تخريبي فرار پسران، به مراتب وسيع تر ومخرب تر از فرار دختران است . با اين وجود طي سالهاي گذشته عليرغم افزايش آمار فرار پسران از خانه، به ندرت شاهد پرداختن رسانه هاي گروهي ، روزنامه ها، نشريات وحتي مسؤولان ومتخصصان مسائل اجتماعي ، حول اين محور بوده ايم