Saturday, September 5, 2009

زندانیان را در مقر پاسداران در قصر فیروزه شکنجه می کنند

زندانیان را در مقر پاسداران در قصر فیروزه شکنجه می کنند

سایت خبرنت: من یک پاسدار سبز پوش سپاه هستم و از ننگ جهل و خباثت فرماندهان کنونی بیزارم. در سپاه هزاران نفر مثل من فکر می کنند. از من نپرسید پس این هزاران نفر چرا خفه شده اند و رفتار و گفتاری از آنها در دفاع از مردم نیست؟ چرا، هست. در روز موعود رویارویی مردم با دیکتاتور آدم کش و اطرافیانش خواهید دید که سپاه در سمت مردم است یا در صف آدم کشان. من در این فرصت پر از خطر فقط می خواهم پرده از راز محل شکنجه و اعتراف گیری از سعید حجاریان و دیگر بزرگان اصلاحات و جنبش سبز بردارم. مردم بدانند که پس از مایوس شدن دار و دستۀ احمدی نژاد از شکستن و براندن سران جنبش سبز و نیز مخالفت بعضی از نیروهای با تجربۀ وزارت اطلاعات با آزار و شکنجۀ نخبگان حفاظت و اطلاعات سپاه به میدان آمد و ضمن مدیریت کشتارهای خیابانی مردم وظیفۀ شریرانۀ شکنجۀ روحی و جسمی اصلاح طلبان را به عهده گرفت. البته ستاد مرکزی کودتا با عضویت افرادی چون "جعفری – طائب – مجتبی خامنه ای – وحید – مرتضوی" در قبل از انتخابات برای سامان دادن تقلب تشکیل شده بود اما پس از انتخابات و حضور اعتراضی مردم با اضافه شدن افرادی چون "مسعود صدرالاسلام – جواد آزاده – فرهاد نظری – فدایی (نمایندۀ مردم فروش مجلس) – و ..." با در اختیار گرفتن تمام اسرا وظیفۀ اعتراف گیری را برای دیکتاتور به عهده گرفته اند. شکنجه گاه سعید حجاریان و دیگر عناصر مقاوم اسرای جنبش سبز از یک ماه پیش به این سو در مقر فرماندهی سپاه در قصر فیروزه قرار دارد، نه اوین. پس از نا امید شدن از اعتراف گیری از سعید حجاریان در اوین او را به قصر فیروزه آوردند با چشم بسته این دانشمند فلج و بی دست و پا را در قصر فیروزه آوردند و با این روشها او را مجبور به تسلیم و توبه کردند 1- مشق روزانۀ هزاران سرباز و بسیجی را طوری برنامه ریزی کردند که در کنار اسارتگاه او ایجاد وحشت و اضطراب کند و بدون اینکه حتی مشق کنندگان بدانند شعارهای مرگ بر دشمن، مرگ بر منافق را در زمان مثلاً مشق و مانور آموزشی نیروها با صدای مهیب هزاران پوتین در فضا پخش می شد و به سعید که نمی دانست کجاست و این صدا ها چیست میگفتند مردم به خیابان ها ریخته اند و خواستار اعدام شما و اصلاح طلبان هستند. 2- سعید حجاریان را ساعتها در زیر تابش داغ آفتاب 45 درجۀ با چشم بسته در سینۀ کوه قصر فیروزه قرار میدادند و پس از آن یخ روی بدنش (به ظاهر برای کاهش تب) قرار میدادند تا به ستوه بیاید و تسلیم شود. 3- پسر بزرگ حجاریان را مرتضوی دستگیر و با چشم بسته بازجویی نمودند و به او اتهام حمل مواد مخدر داده بودند. فیلم گریه و اعتراف او را برای پدرش گذاشتند و یک بار هم آنها را با هم روبرو کردند و پسر بزرگ حجاریان پیش پدرش به اجبار گفت یک کیلو حشیش حمل کرده است که سعید حجاریان از وحشت سرنوشت فرزندش در این بازی کثیف دچار رعشه و انفجار روحی شد. 4- روزی که رئیس مجلس هیئت بررسی وضعیت کشتار و تجاوزهای کهریزک و ملاقات با زندانیان را تعیین کرد تصمیم هیئت برای هر برنامه و بازدید های آنها پیشاپیش از طریق "تجری" و "سروری" نمایندگان مردم فروش مجلس به اطلاع فرماندهان سپاه و مرتضوی برای عادی سازی شرایط میرسید. "تجری" یک روز در میان به همراه مرتضوی به قصر فیروزه می آمد. 5- محل شکنجه گاه حجاریان در قصرفیروزه را تا این تاریخ کسی نمی داند جز مرتضوی و تجری. البته یکی از برادران حجاریان که خودش هم از پاسداران طرفدار ولایت است بو برده بود که بارها با مراجعه به فرماندهان سپاه با خواهش خواستار خلاصی و مداوای برادرش شده بود. 6- غیر از حجاریان بهزاد نبوی – رمضان زاده – امین زاده و تعدادی از زندانیان جوان و مقاوم نیز در دست سپاه در قصر فیروزه هستند که علیرغم شکنجه های روحی و جسمی هنوز نبریده اند. البته تعدادی از آنها برده و آورده میشوند. 7- اگر دقت کنید حدود دو هفته است که مسئولیت رسمی سخنگویی ستاد کودتا را سران سپاه به عهده گرفته اند و وظیفۀ مدیریت جنگ روانی و تبلیغاتی و تخریب جنبش سبز به عهدۀ آنه است و از باندهای کت شلوار پوش ولی فقیه خبری نیست. و این خود ثابت میکند مدیریت کودتا کاملاً نظامی است هر چند اول عده ای روحانی نما و مزدوران کلاه مخملی این وظیفه را انجام میدادند اما با ناکامی اوباش کلاه مخملی تحت عنوان مردم و امت حزب اله که می خواستند با رعب و کشتار قضیه را جمع کنند سران کودتا ناچار شدند رسماً امور را به دست نظامیان جنگ ندیدۀ سپاه بسپارند