Monday, September 7, 2009

همسر جواد امام : دخترم را مجبور به اعتراف به روابط نامشروع با افراد سیاسی کرده اند


یک روز پس از بازداشت دختر جواد امام
همسر جواد امام : دخترم را مجبور به اعتراف به روابط نامشروع با افراد سیاسی کرده اند

سحام :‌یک روز پس از آنکه عاطفه امام دختر جواد امام کردند مادرش با اشاره به آخرین تماس وی گفت که او را مجبور کرده اند که به روابط نامشروع با افراد سیاسی که برخی از آنها در زندان هستند اعتراف کند


ليلا سادات جلال‏زاده مادر عاطفه در گفت و گویی با سایت کلمه چنین گفت


دخترتان تماس جدیدی با شما نداشت؟


امروز صبح ساعت 11 دوباره تماس گرفت و گفت كه خیلی تحت فشار هست و از او می خواهند تا اعتراف كند.


چه اعترافی می خواهند بكنند؟


به ارتباط نامشروع با یكسری از افراد سیاسی كه هم اكنون درون زندان هستند.آیا درباره شكنجه هم صحبتی كرد؟


بله می گفت از دیروز تا حالا فقط مقداری آب دادند بخورد. یك دفعه آب یخ رویش می ریزند. در یك اتاق كوچك نگه اش می دارند كه مجبور است خودش را درون آن مچاله كند. یك گربه را هم در این اتاق كوچك گذاشته انددرباره محل نگهداری اش چیزی نگفت؟


می گفت كه اطراف شهر ری هست كه برای تلفن زدن بیرونش می آورند تا با تلفن عمومی زنگ بزند اما اطلاع دقیق از محل نگهداری اش نداشتاطلاع دارید چه نهادی دخترتان را بازداشت كرده است؟


نه اصلا. اما خودش می گفت كه یكی از افرادی كه دستگیرش كرده از افرادی بوده كه پدرش را دستگیر كرده بودند. گویا سپاه پدرش را دستگیر كرده استشما امروز برای پیگیری به جایی هم مراجعه كردید؟


ما به همه جا مراجعه كردیم ولی هیچ خبری ازش نداریم. هیچ ارگانی قبول نكرده است. می گفت با ماشین های نیروی انتظامی بردندش اما با توجه به اینكه سپاه پدرش را دستگیر كرده اینها با یكدیگر همخوانی ندارد. نمی دانم تحت فشار این حرف ها را به من می زند یا نه.دلیل این گونه بازداشت یك دختر 18 ساله را در چی می دانید؟


تنها برای اعتراف دروغین است. آیا اسلام این را به ما گفته كه می شود چادر از سر یك دختر 18 ساله بكشند و بدون چادر بین دو مرد بنشانند و با چشم بسته ببرندش و بدون چادر برای تلفن زدن بیرون بیاورندش؟ دختری كه پدرش حدود 8 سال سابقه جبهه دارد. این دختر از شش سالگی چادر سرش می كرده حال چطور جرات می كنند با او این چنین رفتار كنند؟برای تحت فشار قرار دادن پدرش این كارها را نمی كنند؟


پدرش امروز دادگاه داشته است. شاید بخواهند با این كارها پدرش را بشكنند یا دخترم وسیله ای شود تا بتوانند به هدفشون برسند و هدفشون هم اعتراف گرفتن از دوستانی است كه داخل زندان هنوز شكسته نشده اند. بچه های كوچك را گرفته اند تا با ترس و ارعاب بزرگ ترها را بشكنند.گفتید امروز گویا دادگاه همسرتان بود. چطور متوجه این موضوع شدید؟


امروز خواهر همسرم برای ملاقات به زندان اوین رفته بود كه به ایشان گفته بودند كه برای دادگاه آقای امام را بردند و ملاقات به بعد از ظهر موكول می شود. گویا دادگاه غیر علنی بوده است.وكیلشان مطلع بودند؟


نه. اصلا وكیلشان را به داخل زندان راه ندادند. ما واقعا بی دفاع هستیم و واقعا نمی دانیم چرا صدای ما را نمی شنوند.به داد دخترم و دیگر زندانیان سیاسی برسید