Wednesday, September 16, 2009

یک نفر دیگر در زندان مرکزی ارومیه‌ بدار آویخته‌ شد

یک نفر دیگر در زندان مرکزی ارومیه‌ بدار آویخته‌ شد

http://zananazarmehr.wordpress.com/

امروز صبح در زندان مرکزی شهر ارومیه، شخصی بنام سعید امینی از اهالی شهر بوکان، که‌ مدت 3 سال بود در زندان به سر می برد، به دار آویخته شد

لازم به گفتن است که‌ از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، نفر در ایران274 سنگسار و یا اعدام شده‌اند