Thursday, September 24, 2009

استقرار موشکهای پاتریوت آمریکايی در خلیج فارس

استقرار موشکهای پاتریوت آمریکايی در خلیج فارس

مسکو، 2 مهر، خبرگزاری «ریا نووستی»/ در بخش غربی خلیج فارس هشت گردان از مجموعه های موشکی ضدهوایی آمریکایی مستقر شدند، این مطلب را روزنامه اینترنتی روسی "گازیتا.رو" خبر داد

"دیوید پترئوس" رئیس فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا اطلاع داد که این اقدام در پاسخ به تهدیدات ناشی از ایران انجام شده است. وی افزود: "اکنون در بخش غربی خلیج فارس هشت گردان از مجموعه های وجود دارند که در چهار کشور و در هر کشور دو گردان مستقر شده اند. مدتی قبل یک گردان نیز آنجا نبود

پترئوس افزود که دلیل استقرار این مجموعه "اظهارات و اقدامات ایران" بود. در عین حال ژنرال توضیحی نداد که صحبت درباره کدام چهار کشور است

پیشتر رسانه های آمریکایی نوشته بودند که بجای استقرار سپرضدموشکی در لهستان و چک مقامات آمریکا "ترجیح می دهند که بر دفاع از منطقه خاور نزدیک و در درجه اول، از اسرائیل در برابر تهدید ناشی از ایران متمرکز شوند

در عین حال خاطر نشان شده بود که در این راستا مجموعه های دفاعی که در دریا مستقر شوند، ارجحیت خواهند داشت