Monday, December 28, 2009

فیلم؛ درگیری شدید مردم با مزدوران، مجروح شدن یک زن هموطن


فیلم؛ درگیری شدید مردم با مزدوران، کشته شدن یک هموطن