Friday, August 28, 2009

عبد الفتاح سلطانی :18روز انفرادی بدون دسترسی به حمام و وسایل ارتباطی

18 روز انفرادی بدون دسترسی به حمام و وسایل ارتباطی
سحام نیوز: عبد الفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران، چهارشنبه بعد از ظهر پس از تحمل بیش از دو ماه حبس از جمله 17 روز انفرادی از زندان آزاد شده است

سلطانی می گوید که اتهامات او "تشکیک در انتخابات"، "تبلیغ علیه نظامی" و "تشکیل گروه برای اقدام علیه امنیت ملی" است که این اتهامات را بدون مبنای قانونی یا غیرواقعی خواند

وی پس از آزادی در مصاحبه ای گفت: "در روز 26 خرداد ماه چهار مامور بدون حکم قضایی وارد دفتر من شدند و حکمی که نشان دادند مربوط به 20 خرداد 88 یعنی دو روز قبل از انتخابات بود و آن هم مربوط به اغتشاشات خیابانی بود و ربطی به من نداشت

او گفت که ماموران دادستانی ظرف دو سه روز اخیر قرار بازداشت موقت او را به قرار با وثیقه 100 میلیون تومانی بدل کردند که او با سپردن سند آن را تامین کرد

او خواستار محاکمه کسانی شد که دستور دستگیری او را صادر کرده اند زیرا به گفته او "برخلاف قانون عمل کرده اند

وی گفت اولین اتهامی که 27 ساعت پس از بازداشت به او تفهیم کردند "تشکیک در انتخابات بود" درحالی که به گفته وی چنین چیزی در قانون وجود ندارد و شک کردن در انتخابات جرم نیست

به علاوه او گفت به عنوان یک فعال حقوق بشر در ستاد هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شرکت نداشته است

وی گفت: "ما قوانین مربوط به انتخابات را نقد قانونی و حقوقی می کنیم و همیشه چنین کرده ایم به لحاظ اینکه این حرفه ماست. هم مدافع حقوق بشر و هم وکیل هستیم و وظیفه ماست قوانینی را که با حقوق بشر تعارضی دارد نقد کنیم

سلطانی همچنین گفت که او را به "تبلیغ علیه نظام" و "تشکیل گروه برای اقدام علیه امنیت ملی" متهم کرده اند که آن را غیرواقعی خواند

او گفت که در 17 یا 18 روز اول بازداشت در انفرادی به سر برده و برای دو هفته نیز از حمام محروم بوده است. وی افزود که در زندان انفرادی هیچ دسترسی به وسایل ارتباطی و حتی روزنامه و کتاب وجود ندارد

او در سال 1384 برای هفت ماه زندانی اما بعدا از کلیه اتهامات وارده شامل "افشای اسناد محرمانه" و "تبلیغ علیه نظام" تبرئه شد