Friday, August 28, 2009

گزارش فیگارو از تجاوز به زندانیان در رژیم آخوندی


دلفین مینویی، فیگاروبرگردان از سوسن دادرس
به کوشش مهدی کروبی، مخالفان احمدی نژاد ، شهامت پیدا کرده اند، در باره شکنجه هایی که هنگام بازجویی بر آنان گذشته است افشاگری نمایند.مرد جوان ترجیح می دهد که سکوت کند، و از سویی با توجه به احتمال انتقامجویی می خواهد شهادت دهد « در زندان به دستهایم دستبند زدند و پا هایم را بستند، و تا اندازه مرگ کتکم زدند. و سپس کاری با من انجام دادند که حتی برای کافران نیز یک گناه کبیره است».او افشا کرد که پشت میله های زندان کهریزک وهنگام بازجویی به او تجاوز شده است. افشاگری با جزئیات تجاوز در جهنم. این افشاگری هفته پیش در تارنمای روزنامه اعتماد ملی، روزنامه مهدی کروبی، کاندیدای بد شانس ریاست جمهوری منتشر شد.بنیادگرایان رژیم کوشیدند افشاگری در باره این وحشیگری ها را خفه و خاموش نمایند. سه شنبه پیش یکی از نمایندگان مجلس رژیم و عضو کمیسیون تحقیق مجلس آن را « بی اساس » خواند.فراتر از شرم تجاوزی که بر او رفته ، او با متهم شدن به دروغگویی نیز تحقیر شده است. آزاد شده در پایان ژوئیه، مرد جوان به سکوت کامل پناه می برد او به تارنمای اینترنتی گفت « روزهای زیادی گذشت تا بخود آمدم، و توانستم اعتماد خود را باز یابم، و چیزی را که گذشته است بپذیرم و از خود کشی پشیمان شوم» .با دیدن کوشش های مهدی کروبی اصلاح طلب، مرد جوان در پایان به دیدار او رفت و داستانش را تعریف کرد. اعتماد میان این دو برقرار شد، و هفته پیش او دوباره به دفتر کروبی رفت، ولی این بار در میان گفتگوی آنان دو نفر نماینده از قوه قضائیه به همراه یک قاضی آمدند
گورهای ناشناستحقیق و بازجویی خشونت آمیز سه ساعته، و سئوالات غیر قابل تحمل « آنان مرا بازجویی کردند، واز میزان دخول پرسیدند، و از من خواستند بگویم که آیا متجاوز ارضاء هم شده بود! من بکلی پریشان شدم »مرد جوان گفت هنگام رفتن به نزد پزشک قانونی، جراًت کرده و می پرسد « چه کار کرده ام که مستحق چنین برخوردی هستم». یکی از بازجویان در پاسخ گفت: « هنگامی که رهبر معظم اعلام کرد که تقلبی در انتخابات صورت نگرفته ، خوب تقلبی رخ نداده بود» .در بیمارستان او فهمید که آزمایش پزشک زیر نگاه های ماًمور پلیس و ماًمور امنیتی برگزار خواهد شد، هنگامی که منتظر نتیجه آزمایش بود، ماًمورامنیتی او را « دروغگو» خطاب کرد، و به او گفت که« آبروی فامیلش را برده است».تا امروز تنها چهار نفر شجاعت کرده اند که از دیوار ترس بگذرند. به گفته سازمان های غیر دولتی مختلف در محل، تعداد قربانیان این خشونت ها و وحشیگری ها بیش از این می باشد ولی از شمار آنان سخنی نگفتند. بستگان این قربانیان جراًت گفتن ندارند. شکایت ها خیلی زود علیه خودشان و مخالفان رژیم بر می گردد.آخرین نمونه سکوت اجباری که در ایران سایه افکنده است: مسئول گورستان بهشت زهرا، دفن پیکردهها قربانی خشونت های پس از انتخابات را در گور های ناشناس رد کرد.تارنمای اینترنتی اصلاح طلب « نوروز» افشا کرد، که بیش از چهل جسد که در یک « سردخانه صنعتی» یخ زده بودند ، میان روز های 12 تا 15 ژوئیه در گورهای بی نام و نشان دفن شده اند.آمارهای رسمی نشان می دهد که حدود سی نفر در شورش های پس از انتخابات 12 ژوئن کشته شده اند، ولی مخالفان صحبت از شصت و نه کشته می کنند ، در حالیکه برخی از دیپلومات های غربی از سیصد نفر سخن می گویند.هیاهوی تجاوز ها وارد « جنگ قدرت» میان طرفداران احمدی نژاد و مخالفان اصلاح طلب او شده است. نشانه های آن بار دیگر روز سه شنبه با از سرگرفتن محاکمه در بسته و دسته جمعی مخالفان دیده شد. هدف از آن مهار جریان اصلاح طلبی است که با روی کار آمدن محمد خاتمی در سال 1997 پا گرفته است.بنیاد گرایان درخواست کردند که میر حسن موسوی و کروبی بازداشت و محاکمه شوند. کروبی که روزنامه اش سانسور شده، تهدید به مجازات « هشتاد ضربه شلاق» شده است. شجاعت او مزاحمت فراهم کرده است. او نخستین کسی است که در پایان ژوئیه « تجاوز های وحشیانه به دختران و پسران زندانی» را افشا کرد.رهبرمعظم کوشیده بود که با دستور بستن زندان کهریزک اوضاع را آرام کند. برای کروبی این کافی نیست. تارنمای او شهادت قربانیان را انتشار داده است