Wednesday, August 26, 2009

دختران جوان را قبل از اعدام به صیغۀ زندانبانان در میاوردند تا با تجاوز به عنف مانع از باکره ماندن و از نظر آنها به بهشت رفتنشان بشوند

منافق / مهشید پگاهی


خبر جدید نیست . از همان ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی و از همان ابتدای دستگیریها و سرکوب گستردۀ این حکومت ، زمزمۀ تجاوز در زندانهای ایران بگوش میرسید . در دهۀ 60 خورشیدی که در میان هلهله و تشویق عده ای و بهت و ناباوری عده ای دیگر ، جوانهای این سرزمین را دسته دسته اعدام میکردند ، شنیده بودیم و مکرر هم شنیده بودیم که دختران جوان را قبل از اعدام به صیغۀ زندانبانان در میاوردند تا با تجاوز به عنف مانع از باکره ماندن و از نظر آنها به بهشت رفتنشان بشوند . برای آنهائی که تا آن زمان مذهب را مترادف با پرهیزکاری و اخلاق میدانستند ، باورکردنی نبود. بعدها نیز که کتابهای خاطرات زندان منتشر شدند ، خوانندگان آنها از جنایات و فجایعی که در زندانهای مدعیان دین اسلام و مذهب شیعۀ اثنی عشری به وقوع میپیوست ، و از جمله موارد تجاوزات جنسی آگاه شده بودند. و اکنون بر اثر شجاعت بی نظیر و ستودنی زنانی مانند آذر آل کنعان ( نینا اقدم ) ، کتایون آذرلی و فرشته قاضی اینگونه تجاوزها که به مصداق جنایت علیه بشریت میباشند ، نام و چهره پیدا کرده اند. این تابوشکنی در تاریخ خونین سی سال گذشتۀ ما بی نظیر و شجاعت تابوشکنان تحسین برانگیز است . تزویر و دوروئی حکومتگران و یا به قول خودشان منافق بودن آنها را این زنان شجاع ایرانی با شرح آنچه در زندانهای آنها بوقوع می پیوندد برملا کرده اند. شجاعت آنها فرهنگ ما را متحول و تاریخمان را رقم خواهد زد. شرح تجاوز به آذر ، زندانی حکومت ولی فقیه را دیشب گوش کردم و اکنون به صفحۀ مونیتور خیره شده و همراه کتایون بر آنچه بر او در زندان رفته است اشک میریزم . اشک من و او نه از سر ناتوانی و عجز ، بلکه از سر خشم است . خشم بر حکومتی که زنان را به دلیل داشتن رابطۀ جنسی خود خواسته سنگسار میکند و در زندانهایش به آذر شوهر دار تجاوز به عنف مینماید. نظامی که در کوچه و خیابانش راه رفتن دختر و پسر با یکدیگر جرم بوده سبب دستگیریشان میشود و در زندانش به کتایون هفده ساله تجاوز جنسی میکند.اینها نماد " هیپوکراسی" است که مترادف فارسی آن " دوروئی و تزویر" بوده و در ادبیات جمهوری اسلامی به آن لفظ "منافق" را اطلاق میکنند. این زنان شجاع که پیش قدم شده وتابوها را شکسته اند ، از چهرۀ غیر انسانی و غیر اخلاقی رژیم حجاب برداری کرده اند.آن هم رژیمی که ادعای الوهیت و تقد س دارد . اکنون حجت الاسلام کروبی در نامۀ خود به هاشمی رفسنجانی پرده از تجاوزات جنسی به دختران و پسران جوانی که در تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم دستگیر شده بودند برمیدارد . اینجاست که باید به ایشان خاطرنشان کنیم که چنین اعما ل نا انسانانه و به قول خودشان واز منظر اسلام "گناهان کبیره" سابقۀ سی ساله دارد . پیامد این افشاگریهای شجاعانه هر چه باشد ، تاریخ کشور ما نام این زنان را با سرفرازی ثبت خواهد کرد. امیدوار باشیم که روزهای آینده شاهد گواهی دادنهای دیگری دال بر این جنایات باشد تا حدی که بتوان با اثبات اینکه تجاوز جنسی در زندانهای ولی فقیه بطور سیستماتیک برای شکنجۀ زندانیان بکار گرفته میشده است ، بتوانیم مسببین و آمران آن را به عنوان جنایت علیه بشریت به دادگاه های بین المللی بکشانیم. آمران و عاملان این جنایات هستند که باید شرم کنند