Wednesday, August 26, 2009

پاریس، ما به خمینی هم پناه دادیم

سفارت فرانسه در واکنش به برخی اظهار‌نظر‌های مقام‌های ایران در نقد «حق پناه‌دهی» این کشور به گروهی از معترضان به نتیجه انتخابات، با انتشار بیانیه‌ای، این اظهارات مقام‌های تهران را «تقبیح» کرد. سفارت فرانسه در ایران اعلام کرد که این کشور از سنت بسیار قدیمی استقبال از «تبعیدیان» برخوردار است و آیت‌الله روح‌الله خمینی نیز در زمان خود از این سنت بهره برده است