Wednesday, August 26, 2009

وبلاگ؛ خامنه ای کثیف مسئول تجاوز جنسی به زندانیان

وبلاگ؛ خامنه ای کثیف مسئول تجاوز جنسی به زندانیان

وبلاگ ملاحسنی

اگر در ایران بودم با اسپری روی دیوار ساختمانها می‌نوشتم: خامنه‌ای را بجرم تجاوز جنسی به دختران و پسران این مرز و بوم محاکمه کنید!

هر وقت جمهوری اسلامی می‌بیند گند کارش بالا آمده معمولا در ابتدا سکوت میکند و اگر افشاگریها ادامه یابد سعی میکند آنرا از بیخ منکر شود و اگر باز هم ادامه یابد دست به تحریف واقعیات میزند و قضیه را وارونه جلوه میدهد و در نهایت مجبور میشود عواملی که دست به افشاگری زدند را حذف و یا مفتضح کند و یا اسناد ارتباط با بیگانگان را برایش فراهم نماید. پیش بینی من این است که کروبی را یا ترور میکنند و یا یک قرصی عوضی به او میخورانند و مثل سید احمد خمینی او را به ملکوت اعلی میفرستند و بعد میروند سراغ تجاوز شدگان بیچاره. اما حتی اگر این کارها را هم بکنند باز نمیتوانند این مسئله را جمع و جور کنند. این تیری است که از کمان در رفت و قابل بازگشت نیست. جمهور اسلامی این بار بدجوری توی هچل افتاده و بیرون آمدن از آن با روشهای قبلی میسر نیست. مسئله تجاوز جنسی به بازداشتی‌ها همه آبروی نداشته این نظام را برباد داده و با هیچ ترفندی قابل ترمیم نیست. شما به سادگی از کنار این افشاگری کروبی رد نشوید. آثار و عواقب این افشاگری در آینده بیشتر روشن خواهد شد. البته این نه به آن دلیل است که در این سی سال هیچگاه تجاوز و اعمال وحشیانه نبوده٬ خیر٬ اهمیت این قضیه در این است که شخص رهبری خودش را عملا قاطی این جریانات کرده و علنا یک طرف قضیه خودش است نه عوامل خودسر. اکنون ارتکاب تجاوز جنسی در بازداشتگاههای سپاه از مرز حدس و گمان خارج شده و هر روز که میگذرد شواهد و مدارک بیشتری از رفتار غیر انسانی ذوب شدگان در ولایت منتشر میشود و دیگر قضیه تجاوزات جنسی با انکار کردن و تکذیب کردن قابل جمع کردن نیست. من قبلا به شما گفته بودم که فرق خامنه‌ای با دیگر دیکتاتورها در یک چیز است و آنهم کند ذهنی خامنه‌ای است.( نسبت به تیزهوشی کسانی مثل هیتلر و صدام حسین و خمینی و غیره.) خامنه‌ای اینقدر خرفت است که نمی‌فهمد الان نباید در برابر انتشار اخبار تجاوزات جنسی مثل یک مجسمه سکوت کند چرا که دیر یا زود عواقب این قضیه گریبانگیر خودش میشود. زیرا او بود که در نماز جمعه دستور برخورد شدید به معترضین را صادر کرد. او بود که اعتراض ساده و بدیهی مردم به شمارش آراء را دسیسه دشمن اعلام کرد. چگونه است که بازداشتگاه غیراستاندارد کهریزک بدستور او تعطیل میشود ولی متخلفان و تجاوزکنندگان به بچه‌های مردم تحت پیگرد قانونی قرار نمیگیرند؟ غیر از این است که ولی فقیه خودش را گرفتار و شریک جرم مزدوران خویش کرده و راه گریزی جز رسوا شدن ندارد؟ قضیه تجاوزات جنسی باعث ریزش شدید در بین نیروهای نسبتا سالم مذهبی اعم از روحانیون و سپاهی و بسیجی و غیره خواهد شد و نهایتا باعث خواهد شد تا فقط خامنه‌ای بماند و یک مشت مزدور منحرف اخلاقی. اگر در ایران بودم با اسپری روی دیوار ساختمانها می‌نوشتم: خامنه‌ای را بجرم تجاوز جنسی به دختران و پسران این مرز و بوم محاکمه کنید!