Tuesday, August 25, 2009

گورهای بی نام در یک قطعه دیگر بهشت زهرا

گورهای بی نام در یک قطعه دیگر بهشت زهرا

پریش پاهکین

قطعه 210 و گورهای بی نام و بی شماره

روزگذشته برای برگزاری مراسم سالگرد برادرم به بهشت زهرا رفته بودیم. آرامگاه برادر من در ضلع شرقی قطعه 210 واقع شده و در این ضلع از حدود 9 سال پیش دو ردیف از قبرهای خالی وجود داشت که تا پیش از این تنها سه نفر را در آنجا به خاک سپرده بودند.در اوج شگفتی دیروز مشاهده کردیم که سطح سیمانی همه قبرهای خالی در این مکان برداشته شده و خاک تازه روی آنها قرار دارد .اما به جز یک مکعب مستطیل سیمانی که به صورت عمودی در قسمت بالای سر قبر گذاشته شده چیز دیگری مثل پلاک سیاه رنگ با نوشته های سفید حاوی شماره یا نام به هیچ روی به چشم نمی خورد .با توجه به انتشار اخبار تکان دهنده ای از دفن غیر قانونی اجساد در بهشت زهرا از روزهای پیش بسیار لازم می دانم این خبر منشر گردد تا همگان و به ویژه کوشندگان حقوق بشر بدانند که دفن غیر قانونی اجساد تنها به قطعه 302 محدود نیست.هرچند گورهای بی نام موجود در قطعه 302 دارای شماره است اما گورهای قطعه 210 حتی شماره هم ندارند و روشن است که اجساد را بدون داشتن جواز دفن در این قطعه به خاک سپرده اند.دریغا که با حجم بزرگ جنایاتی که روی داده جانیان عنان کار از کف داده اند. از کارکنان بهشت زهرا و دیگر دست اندرکاران خواهشمندم به هر شیوه ای که خود درست می دانند چند و چون امر را آگاهی رسانی نموده و اگر مدارک بیشتری در اختیار دارند منتشر نمایند.بدیهی است آفتاب هیچگاه پشت ابر نمی ماند و دستهای جنایت به زودی از آستین های پنهان شده جنایتکاران بیرون خواهد آمد