Monday, August 24, 2009

لواط و زنا با ضد ولايت فقيه جايز است : تعدادی از پاسخ های شرعی مصباح در زمینه تجاوز جنسی


تعدادی از پاسخ های شرعی مصباح در زمینه تجاوز جنسی


در زیر به برخی از سوالها و جوابها اشاره میشود .

1- آیا اعتراف گیری تحت فشار و شکنجه روحی و روانی و جسمی اعتبار اسلامی دارد ؟

ج - اعتراف گیری از ضد ولایت فقیه به هر شکلی جایز است

2- اعتراف گیری با استفاده از مواد مخدر و افیون و داروهای کدوئینه جایز است ؟

ج - اعتراف گیری از ضد ولایت مطلقه به هر شکلی جایز است .

3- آیا بازجو میتواند به زندانی تجاوز جنسی کند تا اعتراف بگیرد ؟

ج - احتیاط واجب آن است که قبل از اینکار حتما وضو بگیرد و هنگام عمل ذکر گوید .اگرزندانی زن است هم از فرج و هم از دوبر دخول اشکال ندارد بهتر است در محل بازجویی کس دیگری نباشد . اما اگر زندانی مرد است احوط است در حضور دیگر باز جویان دخول صورت گیرد

4- اگر زن زندانی حامله شود تکلیف چیست ؟ یا آن فرزند حرامزاده است ؟

ج - فرزند ضعیفه ضد ولایت مطلقه فقیه مطابق نص قران مجید در هر صورت حرامزاده است چه توسط بازجو باردار شود چه توسط شوهرش . اما اگر بازجو فرزندی طفل متولد شده را گردن نهد ، بنابر احتیاط واجب طفل حلالزاده و شیعه اثنی عشری است .

5- آیا تجاوز جنسی در زندان به مردها و پسران جوان لواط محسوب نمی شود ؟

خیر . چون زندانی بدون میل و رغبت به آن تن داده است . البته اگر جوان مفعول را خوشامده باشد احتیاط مستحب آن است که دیگر این عمل تکرار نگردد

6- تجاوز به دختران باکره در زندان چه حکمی دارد ؟


ج - اگر قرار است زن را اعدام کنند ، برای بازجو به اندازه یک حج تمتع واجب صواب دارد و به همان اندازه بر گناهان دختر افزوده میشود . اما اگر زندانی قرار نیست اعدام شود ، به اندازه زیارت کربلا برای بازجو صواب دارد ..


منبع : وبلاگ عشاق اهل بیت