Monday, August 24, 2009

فيلم جالبي از خلخالي جنايتكار شاگرد مكتب خميني دجال كه برخي جنايات وحشتناك دهه 60 را نشان مي دهد

خلخالی به همراه جمعی خبرنگار وارد محوطه ای می شود که در آن افراد معتاد که وسط موهای سرشان تراشیده شده منتظر ابراز ندامت هستند. راوی در روی فیلم می گوید که اکثر این افراد محکوم به مرگ هستند. در باقی فیلم برخی ماجراهای دهه 60 نشان داده می شود. در انتهای فیلم با جوانی 16 ساله در دادگاه مصاحبه می کنند که فردی به او بارها تجاوز کرده و در دادگاه در کنار او حضور دارد، گوینده اعلام می کند هردوی آنها به اعدام محکوم شدند