Friday, August 28, 2009

کشف جسد گلوله خورده کارمند شهرداری زاهدان

کشف جسد گلوله خورده کارمند شهرداری زاهدان

انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان: بعد از پنج روز ناپديدي کارمند شهرداري زاهدان جسد وي يافت شد

منوچهر شه بخش فرزند عبدالرحمن کارمند شهرداری زاهدان که درروز یکشنبه دوم شهریور ماه هشتاد و هشت ازمحل مجتمع تفریح" براسان" زاهدان ناپديد شده بود ,امروز جمعه ششم شهریور جسد وي درجاده چشمه زیارت زاهدان(غرب زاهدان)در حالی که بر اثر شلیک سه گلوله به قتل رسیده شده بود, يافت شد

خانواده او برای آنکه اطلاعات بیشتری از نحوه قتل او داشته باشند جسد وي را به پزشکی قانونی زاهدان انتقال دادند.هنوز عامل یا عاملان واقعی این اقدام مشخص نشده اند

خانواده هنگام ناپديد شدن فرزندشان با مراجعه به اداره اطلاعات و اداره آگاهی زاهدان با پاسخ های سردرگم وغیر قابل باورمواجه شده بودند. همين موضوع بعلاوه فعاليتهاي منوچهردرخصوص دفاع از حق شهروندی بلوچها درشهرداری زاهدان نزديکان و اطرافيان منوچهر احتمال دست داشتن ماموران وابسته به اداره اطلاعات را در فاجعه مذکور راغيرممکن نمي دانند