Monday, July 6, 2009

رویترز: بازگشت یکی از رهبران قیام دانشجویی 18 تیر به ایران برای برگزاری مراسم اعتراضی


روزبه فراهانی پور بطور مخفیانه وارد ایران شد هدف او از بازگشتن به ایران در این شرایط بحرانی، تدارک و برگزاری تظاهرات ۱۸ تیر میباشد. ناگفته نماند که دولت جمهوری اسلامی حکم اعدام او را در رابطه با تظاهراتهای ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ صادر کرده بود. با توجه به این مطلب هر لحظه احتمال دستگیری و اعدام او میباشد

رویترز: روزبه فراهانی پور یکی از رهبران قیام دانشجویی 18 تیر 1378 و سایر اعضای حزب مرزپرگهر برای تدارک تظاهرات گسترده و سراسری دهمین سالگرد قیام دانشجویی دانشجویان به ایران بازگشتند.


آنها با دعوت از هزاران نفر از دیگر فعالان و طرفداران دمکراسی در ایران هم اکنون در حال برنامه ریزی برای راهپیمایی و اعتراض به سرکوب مداوم مردم و محدودیت های ایجاد شده توسط حاکمیت هستند.


حزب مرز پر گهر از تمامی دانشجویان و مردم خواستار مشارکت در این تظاهرات در دانشگاه ها و سایر محل ها در سالگرد 18 تیر و بزرگداشت آن و تداوم آن راه تاریخی شد.


http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS54966+05-Jul-2009+PRN20090705