Saturday, July 11, 2009

یک جوان 19 ساله در اوین درگذشت

سهراب اعرابی پسر یکی از مادران صلح در زندان اوین در گذشت و مرتضوی گفته بروند جنازه اش را تحویل بگیرند ظاهرن روز شنبه 30 خرداد بازداشت شده بوده و خبر دستگیر یش و محل نگهداری اش را خانواده داشته اند وحشتناکه خبر بدهید به همه سهراب 19 ساله بوده و ظاهرن اسم مادرش خانم فهیمی است انطور که گفته اند