Saturday, July 11, 2009

بازجویی از زن سعید امامی

بازجویی از زن سعید امامی
توسط همکاران قبلی وی
درس عبرتی برای کسانی که در کنار خامنه ای با مردم می جنگند
فردا نوبت شما خواهد بود
سعید امامی با فتوای آیت الله مصباح یزدی پدر معنوی دولت احمدی نژاد روشن فکران و دگر اندیشان را می کشت سپس خودش را هم کشتند.
سعید امامی ابتدا ادعا می کند که در زندانهای ایران شکنجه وجود ندارد. پس از اینکه توسط رژیم به درک واصل می شود زن او را بازداشت می کنند و زیر شکنجه از او اعترافات غلط می گیرند. به دروغ مجبور می شود که اعتراف کند با اسرائیل ارتباط داشته اند. از شکنجه هم به عنوان آچار کشی یاد می شود. ببینید و عبرت بگیرید ای کسانی بیرحمانه مردم بی گناه را می زنید. به طور حتم فردا نوبت احمدی نژاد و زن او خواهد بود
هر کس هر دست داد همان دست را پس خواهد گرفت: و در نهایت همان را که کاشته درو خواهد کرد
از مکافات عمل غافل مشو
گندم از گندم بروید جو ز جو
ای لباس شخصی ها یک نکته را به خاطر داشته باشید کسی که به مردم بی آزار و بی گناه رحم نمی کند به موقع نیز به شما رحم نخواهد کرد و در موعد مقرر شما را قربانی خواهد کرد مطمئن باشید
بازجو به زن سعید امامی: اعتراف کن به کجایت لیس میز دند

رستاخیز ایران
http://rastaakhiz.blogspot.com/2009/07/blog-post_11.html