Tuesday, July 7, 2009

خبرنگار زندانی تحت شکنجه برای اعترافات تلویزیونی

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

خبرنگار زندانی تحت فشارهای غیر انسانی برای گرفتن اعترافات تلویزیونی

بنابه گزارشات رسیده از زندان مرکزی اصفهان،خبرنگار-عکاس زندانی امید سلیمی تحت شکنجه های جسمی و روحی مامورین وزارت اطلاعات برای گرفتن اعترافات تلویزیونی است.
امید سلیمی 31 ساله متاهل و دارای 2 فرزند می باشد و در حرفۀ خبرنگاری - عکاسی مشغول بکار است. خبرنگار زندانی علاوه بر حرفۀ خبرنگاری خود دانشجوی رشتۀ حقوق دانشگاه پیام نور اصفهان و دانشجوی دانشکده خبر تهران می باشد. روز یکشنبه 24 خرداد ماه از طرف مامورین وزارت اطلاعات با آقای سلیمی تماس گرفته می شود و به او گفته شد برای تحویل گرفتن اموال ضبط شدۀ خود به دفتر سپاه باید مراجعه کند. او هنگام مراجعه دستگیر و به سلولهای انفرادی بند الف-ط زندان مرکزی اصفهان که در دست بازجویان وزارت اطلاعات است منتقل شد. با پیگیرهای مستمر خانواده اش توانستند ملاقات بسیار کوتاهی در حضور بازجویان وزارت اطلاعات با او داشته باشند. آقای سلیمی کاهش وزن پیدا کرده بود و در طی این مدت تحت فشارها و شکنجه های روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشته و از او خواسته شده که در اعترافات تلویزیونی که توسط بازجویان ترتیب داده می شود شرکت کند
خانواده آقای سلیمی از زمان دستگیری فرزندشان بارها به دادگاه انقلاب و ستاد پیگیری اداره اطلاعات برای اطلاع یافتن از وضعیت فرزندشان مراجعه کردند. ولی بازپرس شعبۀ 12 دادگاه انقلاب اصفهان رفتاری وحشیانه و غیر انسانی با این خانواده داشت و با داد و فریاد سعی در بیرون کردن این خانواده از دفتر کارش داشت. خانوادۀ آقای سلیمی نزدیک به 20 روز از وضعیت فرزندشان بی اطلاع بودند
لازم به یادآوری است که خبرنگار زندانی امید سلیمی دبیر سابق بخش فرهنگی روزنامه نصف جهان در اصفهان بوده. آقای سلیمی در جریان گرامیداشت روز 16 آذر 1387 دستگیر و به مدت 20 روز در سلولهای انفرادی بند 209 بسر برد و سپس آزاد شد ولی بعد از 4 روز دوباره دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 برده شد و از آنجا به سلولهای انفرادی بند الف-ط زندان مرکزی اصفهان منتقل شد.ا و جمعا 3 ماه را در زندان بسر برد
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، دستگیری و انتقال به سلول انفرادی و تحت فشار قرار دادن برای گرفتن اعترافات تلویزیونی این خبرنگار زندانی را محکوم می کند وازسازمانهای مدافع حقوق خبرنگاران و حقوق بشر خواستار اقدامات عاجل برای پایان دادن به شکنجه و گرفتن اعترافات تلویزیونی و آزادی فوری و بی قید وشرط تمامی خبرنگاران زندانی در ایران است.

16 تیر 1388 برابر با 7 ژولای 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر