Monday, September 21, 2009

دستگیرشدگان 27 شهریور در چنگال پاسداران در اوین

دستگیرشدگان 27 شهریور در چنگال پاسداران در اوین

بند 209 و بند سپاه پاسداران زندان اوین مملو از دستگیر شدگان 27 شهریور است

به گزارش فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، شمار زیادی از دستگیرشدگان روز جمعه 27 شهریورماه به بند امنیتی 209 و بند سپاه پاسداران زندان اوین منتقل شده اند. از این رو از روز شنبه تعدادی از زندانیان سیاسی زن و مرد را به دلیل کمبود شدید جا ناچارا از بند 209 به قرنطینه بند 7 و قرنطینه بند زنان منتقل کرده اند

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به جان دستگیرشدگان که در بند سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تحت بازجويی و شکنجه قرار دارند، عمیقا اظهار نگرانی کرده و از دبیرکل و کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدامات فوری برای نجات جان آنها است

30 شهریور 1388 برابر با 21 سبتامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دفتر دبیرکل سازمان ملل
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر