Monday, September 14, 2009

راه اندازی تلویزیون جدید فارسی زبان به مدیریت احمدرضا بهارلو


WIN TV

این شبکه تلویزیونی تازه تاسیس که متعلق به آقای دکتر «بهروز بهبودی» بازرگان موفق و میهن پرست ایرانی در ایالات متحده آمریکا ثبت شده است و مدیریت تلویزیون به آقای «احمدرضا بهارلو» که به مدت 30 سال در تلویزیون صداي امريكا خدمت کرده واگذار گردیده است

لونا شاد» مجری پیشین برنامه «شباهنگ» در تلویزیون نیز از لوس آنجلس، آقای بهارلو و تلویزیون را
همراهی خواهد کرد
روزنامه نگار با سابقه و میهن پرست، آقای «حسین فرجی» نیز از همراهان و تحلیلگران تلویزیون خواهد بود
از دیگر همکاران این تلویزیون می توان به خانمها: «مانا کشفی» ، «شیرین دهقان»، «سایه توانگر» و آقایان «وحید ضرغامی»، «راد بهارلو»، «مهدی جدی نیا»، «کامران ملک مطیعی» و گزارشگران : آقایان «مجید بهشتی» از لندن و «منوچهر آبرون تن» از فرانکفورت اشاره کرد و در آینده بر تعداد این گزارشگران از کشورهای مختلف جهان افزوده خواهد شد.آقای «علی سرشار» از مفسران ورزشی با سابقه نیز مسئولیت بخش ورزشی را بر عهده خواهد داشت