Monday, September 14, 2009

صحنه تکاندهنده سیلی‌ زدن یک پاسدار به جانبازی که پسرش را کشته اند

صحنه تکاندهنده سیلی‌ زدن یک پاسدار به جانبازی که پسرش را کشته اند
صحنه ی تکان دهنده ای است. مرد، در حضور امنیت بخش یک روحانی، فرمانده ی سپاه را عتاب می کند که پسرم را کشته اید و من را تهدید می کنید. فرمانده ی سپاه پاسخ می دهد: تقصیر خودت است! برو رضایت بده تا خلاص شوی

اين جنايتكار سپاهي رذل عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران
است