Friday, September 18, 2009

خبرگزاری فرانسه: معترضان در خیابانهای تهران

خبرگزاری فرانسه: معترضان در خیابانهای تهران

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران نوشت، معترضان امروز دو باره به خیابان آمده و شعار می دهند نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. آنها همچنین با سردادن شعار خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند. این در حالیست که روز گذشته سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای معترضان را تهدید کرده بود