Thursday, September 10, 2009

خبرهای ضد ونقیض از مرگ احتمالی متهم به قتلهای زنجیره ای

خبرهای ضد ونقیض از مرگ احتمالی متهم به قتلهای زنجیره ای

روزنامه سرمایه: در حالی که خبرهای ضد و نقیضی از مرگ احتمالی متهم به قتل های زنجیره ای ماهشهر می رسد، تاکنون، مقامات مسوول این خبرها را تایید یا تکذیب نکرده اند.خبرهای تایید نشده حاکی از آن است که متهم به نام حکیم. ح، ساعت دو بعدازظهر روز سه شنبه فوت کرده است. «سرمایه» موفق به تماس با مسوولان دولتی مربوطه شهر ماهشهر نشد و تلفن های همراه دادستان ماهشهر و هندیجان از ظهر همان روز خاموش بود. حکیم ،متهم به قتل های سریالی زنان ماهشهر است که صبح سه شنبه هفته گذشته مقابل منزلش دستگیر شد و به قتل ها اعتراف کرد. با وجود پیدا شدن سه جسد در محدوده بیابان های ماهشهر- هندیجان، ناجا اعلام کرد، این متهم، به قتل چهارم نیز اعتراف کرده و او قتل دختر دانشجویی که ماه گذشته در راه دانشگاه ناپدید شده بود را نیز پذیرفته است. اولین قتل از قتل های زنجیره ای ماهشهر 12 خردادماه امسال اتفاق افتاد و پس از کشف دو جسد رها شده دیگر در همان محدوده ماهشهر- هندیجان، به شکلی که با روسری خود خفه شده بودند، مقامات زنجیره ای بودن قتل های این سه زن را تایید کردند