Friday, September 18, 2009

اعتراضات شبانه مردم تهران به خیابانها کشانده شد

اعتراضات شبانه مردم تهران به خیابانها کشانده شد

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

بنابه گزارشات رسیده از مناطق مختلف ،مردم تهران در ادامه اعتراضات گسترده امروز خود علیه سرکوب خونین مردم بدستور ولی فقیه، امشب در مناطق مختلف مردم اعتراضات شبانه خود را در خیابانها برگزار کردند.
اعتراضات شبانه از ساعت 22:00 شروع شده است. مردم تهران در اکثر مناطق بر بام منازل و کوچه های خود اقدام به اعتراض نمودند ولی در بعضی از مناطق بجای قرار گرفتن بر بام منازل خود اعتراضات خود را به خیابانها کشاندند و در خیابانها اقدام به سر دادن بانگ الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور نمودند این اعتراضات تا لحظه انتشار این خبر ادامه دارد.
مناطقی که مردم در حال حاضر در حال انجام اعتراضات شبانه هستند و بانگ الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دهند عبارتند از؛ سعادت آباد و صادقیه.
تا لحظه انتشار این خبر گزارشی از درگیری نیروهای سرکوبگر ولی فقیه با مردم داده نشده است

27 شهریور 1388 برابر با 18 سبتامبر 2009