Friday, September 18, 2009

اظهارات ضدیهودی احمدی نژاد؛ این فرد مایه شرمساری است

اظهارات ضدیهودی احمدی نژاد؛ این فرد مایه شرمساری است

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید واشنگتن روز جمعه اظهارات ضد یهودی احمدی نژاد را نفرت انگیز خواند و اعلام کرد بیان این اظهارات باعث منزوی تر شدن هرچه بیشتر رژیم تهران در جهان خواهد شد

احمدی نژاد امروز بار دیگر اظهارات ضد یهودی خود را بیان داشت و طی سخنانی در نماز جمعه تهران اعلام کرد هولوکاست (قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم) وجود نداشته است

در برلین وزیر امور خارجه آلمان در واکنش به این سخنان، احمدی نژاد را مایه شرمساری نامید

از سوی دیگر سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در یک مصاحبه تلویزیونی، انجام هرگونه دیداری میان هیئت آمریکايی با هیئت همراه احمدی نژاد در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک را بسیار نامحتمل دانست