Friday, September 11, 2009

بسته پیشنهادی رژیم پوچ بود

بسته پیشنهادی رژیم پوچ بود

جعفر پویه

یک روز بعد از تحویل بسته پیشنهادی رژیم به نمایندگان 1+5 اعلام شد که سند مزبور هیچ چیز جدیدی برای ارایه ندارد. روز چهارشنبه علی اصغر سلطانیه، نماینده رژیم در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود که رژیم او بر سر برنامه اتمی خود مذاکره نخواهد کرد. این درحالی است که در بهار گذشته هفت کشور صنعتی و روسیه به رژیم تا پایان ماه سپتامبر مهلت داده بودند تا بر سر میز مذاکره باز گردد. آنها همچنین تهدید کرده بودند که در غیر این صورت تحریمهای بیشتری را علیه رژیم اعمال خواهند کرد

اما رژیم که در برابر سیاستهای مماشات گرانه جامعه جهانی سیاست دفع الوقت را پیشه کرده است، اعلام کرده بود که به زودی بسته جدید را به کشورهای 1+5 ارایه خواهد داد. روز چهارشنبه گذشته منوچهر متکی در محل وزارت خارجه رژیم، این بسته که ادعای به روز شدن آن را دارد، تحویل نمایندگان کشورهای 1+5 داد

در همین روز متکی از آمادگی رژیم برای گفتگو با کشورهای 1+5 پیرامون "طيف گسترده اى از موضوعات سياسى، امنيتى، اقتصادى، فرهنگى و بين المللى" خبر داد

در واكنش به ارایه بسته پیشنهادی، سوزان رايس، نماينده آمريكا در سازمان ملل گفت: "ما اميدواريم كه در اين بسته، پاسخى جدى، واقعى و سازنده در واكنش به پيشنهاد گروه پنج به علاوه يك وجود داشته باشد" و همه کشورهای درگیر این پرونده به شمول آمریکا با خوشحالی اعلام کرده بودند که بسته جدید را بررسی خواهند کرد و همان روز نمایندگان کشورهای 1+5 به صورت تلفنی آن را مورد بررسی قرار دادند

این درحالی بود که علی‌اصغر سلطانیه، نماینده‌ی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌الملی انرژی هسته‌ای پیش از آن اعلام کرده بود که بسته‌ی پیشنهادی جدید به مساله‌ی برنامه‌های هسته‌ای ایران مربوط نمی‌شود و جمهوری اسلامی در این زمینه تنها آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را طرف گفت‌وگوی خود می‌داند

اکنون با کمال تعجب نمایندگان بررسی کننده بسته رژیم اعلام می کنند که بسته درباره هر چیزی حرف می زند جز برنامه اتمی رژیم و سرتاسر آن انشایی است پر غلط و آنگونه که از متن آن مشخص می شود با عجله تدوین شده است. متن پیشنهادی دارای غلطهای املایی زیادی است و سر فصلهایی از آن تنها تیتر مطلب را دارد و هیچ توضیحی در متن درباره آن اضافه نشده است. معلوم نیست این کشورها بدون توجه به حرفها و سخنان احمدی نژاد و دیگر پایوران رژیم که دایم تکرار می کنند بر سر برنامه اتمی کوتاه نخواهند آمد و با کسی در آن باره مذاکره نمی کنند، چه انتظاری از بسته پیشنهادی داشتند

رژیم جمهوری اسلامی برای دست یافتن به بمب اتمی سیاست وقت کشی را پیشه کرده است و همه کشورها و سیاستمداران درگیر نیز به آن واقف هستند. چرا در برابر چنین موضوعی که صلح بین الملل و امنیت منطقه را به خطر می اندازد از خود قاطعیت نشان نمی دهند، پرسش بی پاسخی است