Monday, September 14, 2009

نمایش قدرت مردم و "قدرت"کودتاگران در روز قدس

- بهروز ستوده

بیت کودتا و در رأس آن سیدعلی خامنه ای و احمدی نژاد نزدیک به سه ماه است که برای مستحکم نمودن پایه های پوشالی رژیم کودتائی خود از ارتکاب هیچ شکنجه و قتل و غارت و تجاوزی در مورد مردم آزاده ایران و معترضان به کودتای انتخاباتی دریغ نداشته اند. تمام جنایاتی را که اراذل و اوباش حاکم بر ایران در طی سه ماه اخیر مرتکب شده اند فقط و فقط یک هدف را تعقیب می کند : ایجاد رعب و وحشت درمیان مردم و تسلیم نمودن توده های خشمگین و آزادیخواه در مقابل بیت رهبری وکودتاکران نابکار و پاشیدن بذر ترس و ناامیدی در بین اقشار و طبقات مختلف جامعه و در نتیجه تداوم حکومت اسارت بار و قرون وسطائی اسلامی بر سرزمین باستانی و تاریخی ایران
کودتاچیان ترسو وبزدل که تنها به "قدرت" سر نیزه و زندان و شکنجه و قتل و تجاوز تکیه کرده اند به مصداق ضرب المثل "الخائنُ خائف" در هفته های اخیر، هرگونه تجمع و گردهمائی مردم را ممنوع و غیر "قانونی" اعلام داشته اند ، ترس و وحشت بیت رهبری از مردم تا بدآنجا کشیده شده است که در این مدت حتی از برگزاری مراسم ختم و یادبود نیز جلوگیری به عمل آورده اند . و اینها همه نشانه های ضعف و زبونی حکومت نامشروع جمهوری اسلامی است که این روزها در سراشیبی اضمحلال قرار گرفته است
بیت کودتا که از ترس مردم در طی سه ماه گذشته تمام مناسبت ها و گردهمائی ها را تعطیل کرده است اگر می توانست گردهمائی روز قدس را هم ممنوع اعلام میکرد ولی از آنجائی که این رژیم تبهکار به مدت 30 سال سنگ فلسطین را به سینه زده است و از این طریق پاره ای از مسلمانان ناآگاه را فریب داده است و از آنجائی که می خواهد خود را براوضاع مسلط جلوه دهد مجبور خواهد بود که امسال روز قدس را در سایه حکومت نظامی کودتاگران برگزار نماید ، از این رو روز قدس امسال فرصتی است که مردم دلیر ایران می توانند از این مناسبت استفاده کرده و یکبار دیگر خشم وتنفر خود را نسبت به حکومت نامشروع کودتاچیان اعلام دارند
روز قدس امسال از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند به نقطه عطف و سرنوشت سازی برای مقاومت ضدکودتائی مردم ایران تبدیل شود اگر که توده های ملیونی مردم ایران یکباردیگر یکپارچه و متحد در مخالفت با باند فاسد ولایت فقیه و نظامیان کودتاچی اش در خیابانها به حرکت درآیند
روز قدس هم برای بیت سیاه رهبری کودتا و هم برای جنبش سبز ملی ایران روز نمایش قدرت است . از یکطرف کودتاچیان نابکار در این روز می خواهند به مردم ایران وجهان نشان دهند که مقاومت مردم را درهم شکسته اند و کاملاً بر اوضاع و احوال مسلط اند ، رهبران جنبش را دستگیر و به اعتراف واداشته ، تظاهرات خیابانی را سرکوب کرده و اینک هر حرکت و رفت وآمدی را تحت کنترل خود دارند . از طرف دیگرو در مقابله با کوتاچیان ، جنبش سبزملی ایران می خواهد نشان دهد که علیرغم تمامی جنایات کودتاچیان ، این جنبش همچنان زنده و پایدار است و در هرفرصتی که پیش آید دوباره سربلند می کند و رو در روی کودتاچیان تبهکار می ایستد و آزادی ایران و انسان ایرانی را از قید حکومت قرون وسطائی کودتاگران ضد بشرفریاد می زند
پس از سه ماه سرکوب و قتل و شکنجه ، روز قدس روزی است که بیت کودتا و اراذل و اوباش حاکم در صدد هستند که میزان قدرت و انرژی و کارائی جنبش مقاومت مردم را محّک بزنند و ببینند که آیا پس از فجایع کهریزک ، پس از شکنجه های اوین ، پس از برنامه های اعتراف گیری و نمایش های تلویزیونی ، و پس از به خاک وخون کشیدن راه پیمائی های آرام و صلح آمیز ، آیا هنوز رمقی برای جنبش ملی سبز و مردمی باقی مانده است یا نه ؟ بنابراین برای جنبش مقاومت مردمی ، ضروری و بلکه حیاتی است که در روز قدس ، تمام توش و توان خود را به میدان آورد و محاسبات کودتاچیان را برهم زند و فراموش نکنیم که چند روز پس از روز قدس ، قرار است که احمدی نژاد برای ایراد سخنرانی در سازمان ملل متحد ، راهی نیویورک گردد و هرچقدر که شرکت مردم ایران در مخالفت با رژیم کودتا در روز قدس عظیم تر و با شکوه تر باشد به همان اندازه "استقبال" ایرانیان خارج از کشور از احمدی نژاد نیز "باشکوه تر" خواهد بود
حرکت ملیونی مردم ایران علیه دارو دسته جبار و وطن فروش ولایت فقیه و کودتاگران بدنام در روز قدس همچنین می تواند پشتوانه محکمی باشد برای جنبش دانشجوئی ایران که چند روز دیگر با آغاز سال تحصیلی جدید وارد کار زار مبارزه با حکومت نامشروع و کودتائی اسلامی خواهد شد . هرچه که شرکت اعتراض آمیز مردم در روز قدس گسترده تر باشد به همان اندازه چند روز دیگر، مبارزات دانشجویان در دانشگاهها و مدارس عالی کشور، از شور و نشاط بیشتری برخوردار خواهد بود
و در عرصه جهانی و سیاست خارجی ، زمانی که مردم ایران روز قدس را به روز مبارزه علیه دارودسته کودتاچی احمدی نژاد – خامنه ای تبدیل نمایند قدرت های خارجی نیز لاجرم نیروی مردم ایران و ناپایداری حکومت کودتا را هم در محاسبات و آینده نگری های خویش وارد خواهند ساخت و به اعتبار وطن فروشی حکومت کودتائی اسلامی حاضر نمی شوند که ریسک معاملات هنگفت را با یک رژیم بلاتکلیف و پا در هوا را بپذیرند
از هر منظر که به روز قدس و لزوم خیزش ملیونی مردم ایران در این روز نگریسته شود بیشتر به اهمیت این روز و نقش آن در ادامه جنبش ملی مقاومت مردم ایران در مقابله با کودتا گران پی برده می شود ، پس به امید اینکه در روز قدس ، یکبار دیگر شاهد به نمایش درآمدن قدرت ملیونی مردم در خیابانهای ایران باشیم وشاهد لرزش مجدّد پایه های حکومتی که برخون و شکنجه و قتل و غارت و تجاوز نهاده شده است . پیروزی نزدیک خواهد بود اگر که مردم سلحشور ایران بر جّو رعب و وحشت کودتاگران غلبه کنند و ترس را در زیر گام های خود در خیابان های تهران و شهرستانها له کنند چون با له شدن ترس ، قدرت بیت رهبری و کودتاچیان نیز در زیر گام های استوار مردم له می شود . 23 شهریور 138814 سپتامبر 2009